De grenzen Bezoldigingstheorie, aftrekbaarheid kosten van onroerende goederen & VAA bewoning

De grenzen Bezoldigingstheorie, aftrekbaarheid kosten van onroerende goederen & VAA bewoning

Tim Melis
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Tim Melis

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De bezoldigingstheorie onder vuur: wat zijn "werkelijke prestaties"?
 Sedert enige jaren stelt de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in.
Maar sedert de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie en meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties
Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident.
De spreker bespreekt de meest recente rechtspraak en gaat nader in hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden ten einde discussie te voorkomen.
 
Zijn alle kosten onroerend goed aftrekbaar ?
In dezelfde context analyseren wij de aftrekbaarheid van onroerend goed in de vennootschap.
- Zijn alle kosten altijd aftrekbaar ?
- Is er een relatie nodig met het doel van de vennootschap ?
- Wat als onroerend goed alleen privé gebruikt wordt ?

Het VAA bewoning is ongrondwettelijk: is betwisten opportuun ?
 Zowel het Hof van Beroep van Antwerpen als het Hof van Beroep van Gent hebben recent geoordeeld dat het voordeel alle aard voor bewoning voorzien in artikel 18 KB/WIB, de grondwettelijkheidstoets niet doorstaat. De belastingplichtige kan om deze reden bezwaar indienen tegen diens aanslag in de personenbelasting om zo de te veel betaalde belasting op dit voordeel te zien terugbetaald. Er wordt concreet besproken hoe u dit bezwaar kan indienen. Wat uw slaagkansen zijn en hoe het verloop van een dergelijke procedure in zijn werk gaat.

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 210 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 180 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 210.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 160 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie