Hervorming vennootschapsbelasting - Fiscale begrotingsmaatregelen, de toepassing van het zomerakkoord !

EXTRTA SESSIE IN GENT OP 13/10/2017

Hervorming vennootschapsbelasting - Fiscale begrotingsmaatregelen, de toepassing van het zomerakkoord !

De concrete gevolgen en toepassing begrotingsmaatregelen najaar !

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

- daling VenB
- stijging verplichte bezoldiging
- autokosten  beperkt
- eenmanszaken & autokosten;
- notionele investeringsaftrek
- investeringsreserve
- fiscale consolidatie
- verhoging investeringsaftrek

 

De sessie in Gent op 12/10/2017 is volzet.
EXTRTA SESSIE IN GENT OP 13/10/2017

De regering heeft eindelijk een akkoord gevonden over de fiscale begrotingsmaatregen en de hervorming van de VenB en reeks 'compenserende' maatregelen.
Hervorming VenB - Wijzigingen 2018
 - Tarief vennootschapsbelasting/crisisbijdrage: verlaging gewoon tarief vennootschapsbelasting tot 29% en 20% voor het KMO-tarief op de eerste schijf van 100 000 EUR en 25% op het exces gedeelte. De aanvullende crisisbijdrage (nu 3%) wordt herleid tot 1,5%.
 - Vrijstelling meerwaarde op aandelen: vandaag zijn meerwaarden op aandelen voor niet-KMO’s belast tegen 0,412% (0,4% plus 3% crisisbijdrage). Deze belasting wordt afgeschaft in 2018.
 - Notionele interestaftrek: geen afschaffing maar wel een andere (lees beperktere) berekening van de basis voor de aftrek. Voor KMO’s geen verandering.
 - Minimale belastbare basis: er komt een zogenaamde “minimumwinstbelasting”, waardoor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst maken deze winst niet onbeperkt kunnen afromen via aftrekposten. Noteer wel dat investeringen en innovatie wel nog onbeperkt aftrekbaar zullen zijn.
 - Ontmoediging gebruik managementvennootschappen: om van het verlaagd KMO tarief te kunnen genieten moet de minimale bezoldiging 45 000 EUR bedragen (was 36 000 EUR).
 - Verhoging investeringsaftrek voor KMO’s (20%).

Hervorming VenB - Wijzigingen 2020
 - Verlaging tarief vennootschapsbelasting naar 25%.
 - Invoering van fiscale consolidatie
 - Invoering van een aftrekbeperking op vreemd vermogen ingevolge Richtlijn 2016/1164 teneinde té vergaande (fiscale) onderkapitalisatie tegen te gaan.
 - Fiscale aftrekbaarheid van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen worden beperkt alsook aanpassingen van het begrip vaste inrichting.De vennootschapsbelasting voor kmo's wordt verlaagd van 25 naar 20 procent, voor grote ondernemingen daalt het tarief volgend jaar van 34 naar 29 procent.

Concrete toepassing fiscale bepalingen zomerakkoord
- autokosten worden nog maar eens beperkt en een boete zal nooit meer aftrekbaar zijn;
- eenmanszaken worden geharmoniseerd met de venb ivm autokosten;
- investeringsreserve verdwijnt;
- afschrijvingen worden geharmoniseerd voor alle vennootschappen;
- aftrek voor inschakelingsbedrijven wijzigt
- enz ...

Er komt ook een taks op effectenrekeningen, maar die taks is beperkt tot 0,15 procent, en bovendien komt er een vrijstelling op effectenrekeningen waar minder dan 500.000 euro op staat.
Voor de kleine spaarder en de kleine belegger komt er een gedeeltelijke vrijstelling op inkomsten uit aandelen.
Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel (kapper, slager, bakker, ...) en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk.
Mensen die 4/5e werken zullen per maand 500 euro belastingvrij mogen bijverdienen. Het gaat dan om klusjes en activiteiten zoals het gras afrijden bij de buren, babysitten, of helpen in een sport- of andere vereniging. Deze regel geldt ook voor mensen die via AirBnb of Uber een bijverdienste hebben.

Wij volgen voor u de vertaling van dit akkoord in concrete wetten op de voet en geven u als eerste inzicht in de praktische toepassing van die concrete maatregelen.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie