Anti-Witwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie !

Anti-Witwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie !

Concrete toepassing anti-witwaswetgeving.

Dave van Moppes
Tuerlinckx Tax Lawyers

foto van de spreker Dave van Moppes

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Met specifieke aandacht voor de nieuwe:
“Interne handleiding of schriftelijk cliëntacceptatiebeleid”

Hoe moeten de verplichtingen van een kantoor concreet uitgevoerd worden ?

Correcte toepassing verplichtingen kantoor !
De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers. 
Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden.
Dit kennisatelier gaat dieper in op uw wettelijke verplichtingen tot opleiding en sensibilisering.
U krijgt inzicht in de doctrine van de vermogensvoordelen uit misdrijven met een extra focus op de vermogensvoordelen voortkomend uit overtreding van de fiscale wet.

Toepassing in de praktijk
Wij analyseren de concrete impact op uw werk, de relatie met uw klant en de invloed op de interne organisatie van het kantoor.
Hoe moeten de verplichtingen van een kantoor concreet uitgevoerd worden inzake:
identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten en van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde, de meldingsplicht, de bestendige waakzaamheidsplicht, …
Wij gaan hierbij dieper in op de indicatoren die u in het oog houden en de relatie tot uw aansprakelijkheid.
- Op welke wijze dient men zijn cliënt te identificeren?
- Wanneer moet men zijn cliënt melden?
- In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor?
- Kan men nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
- …..
 
Bespreking van een aantal praktijkvoorbeelden
- Wat houdt de meldingsplicht in concreto in?
- Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
- Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
- Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
- Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
- Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
- Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
- Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
- Kan ik een beroepsverbod opgelegd krijgen?
 
Wat brengt de toekomst?
-Implementatie van de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie