De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Nathalie Labeeuw
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Nathalie Labeeuw

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden.
Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Zo gaan wij tijdens deze sessie dieper in op:
- Wat gebeurt er bij onbekwaamheid?
- Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals het beheer van de rekeningen, het innen van de schuldvorderingen, het schenken van goederen aan kinderen of partner, het sluiten van een erfovereenkomst of de opmaak van een testament ?
- Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een zorgvolmacht ?
- Wie kan een zorgvolmacht opmaken ?
- Welke vormvereisten moeten worden nageleefd alvorens er sprake is van een zorgvolmacht ?
- Wat er gebeurt indien misbruik wordt gemaakt van de zorgvolmacht ?
- Wat indien de zorgvolmacht onvoldoende bescherming creëert.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 129 (excl. BTW). 
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie