Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw Vennootschapsrecht !

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw Vennootschapsrecht !

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Essentiële opleiding voor elke accountant, belastingconsulent, ... !!
Belangrijke fiscale
en boekhoudkundige gevolgen
- (belastingvrije) kapitaalverminderingen,
- DBI-aftrek,
- herkwalificatie van interesten,
- notionele interestaftrek,
- kapitaalverhogingen en -verminderingen, …
- winstuitkeringen
- bijkomende inbreng (in geld, in natura of in arbeid)
- uitkering liquidatiereserves
- toereikend vennootschapsvermogen.
inkoop eigen aandelen.

Praktische toepassing belangrijkste fiscale implicaties voor economische beroepen !
Het nieuwe vennootschapsrecht heeft een hele reeks belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen. 
Tijdens deze praktijksessie gaan wij dieper in op de nieuwe toepassing van:
- De afschaffing van het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ (m.u.v. de NV), en de invloed hiervan op:
  --  de (belastingvrije) kapitaalverminderingen, de DBI-aftrek,
  -- de herkwalificatie van interesten,
  -- de thin cap,
  -- de notionele interestaftrek,
  -- verervingen en schenkingen van familiale vennootschappen.
- Quid inzake bijkomende inbrengen in geld, natura en …
- Hoe de mogelijkheid om een inbreng te verrichten in arbeid fiscaal bekijken e verwerken ?
- Ook winstuitkeringen zijn grondig gewijzigd. Wij gaan dieper in op de praktische toepassing van de ruimere werkwijze inzake het VVPRbis-stelsel.  
- Belangrijk hierbij is ook de oplossing geboden voor een steeds vaker opduikende problematiek bij uitkeringen van liquidatiereserves.
- Ook voor de nieuwe regels bij winstuitkeringen, analyseert Carl Van Biervliet ten gronde hoe dit fiscale moet uitgewerkt worden.
- De nieuwe BV biedt ook nieuwe mogelijkheden op het vlak van uitgifte van effecten, aandelen zonder-weinig-veel stemrecht.
- Wij gaan ook dieper in op de praktische toepassing van de nieuwe regels voor inkoop van eigen aandelen. Waarvan de fiscale implicaties toch minstens administratief-uitdagend mogen genoemd worden.
- Belangrijk hierbij is natuurlijk de nieuwe wegen die mogelijk worden bij opvolgingen in familiale vennootschappen.
- Wat wordt er concreet bedoeld met:
    -- het begrip toereikend vennootschapsvermogen;
    -- de afvoering van de ‘zaakvoerder’,
en wat zijn hiervan de gevolgen in de praktijk ?
- En is er nu echt een oplossing voor de problematiek van een onroerend goed in de vennootschap voor gebruik door de bedrijfsleider-bestuurder of zijn gezin?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie