Hoe maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ? Checklist fiscale optimalisatie vennootschap 2019 én 2020 !

Hoe maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ? Checklist fiscale optimalisatie vennootschap 2019 én 2020 !

Gent: 06/11/2019
Webcast: 06/11/2019
Antwerpen: 05/11/2019

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Checklist fiscale optimalisatie vennootschap 2019 én 2020 !
Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 én anno 2020 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot.
- Het Zomerakkoord is ondertussen al bijna twee jaar in werking en vanaf 2020 worden bijkomende maatregelen van kracht die een relevante impact hebben.
- De VVPRbis-gunstregeling voor dividenden is in volle ontplooiing en toepassing.
- Welke zijn de onzekerheden inzake de aftrek van kosten voor privaat gebruikte onroerende goederen.
- Welke optimalisaties met onroerend goed zijn nog mogelijk ?
- Hoe helpt het lagere vennootschapstarief om te optimaliseren ?
- Enz.
- Betrouwbare checklist voor de optimalisatie van elk dossier !
Hoog tijd dus om uw werkwijze en optimalisatiepraktijk te actualiseren en waar nodig bij te sturen. Aan de hand van een concrete praktijkgerichte checklist bespreekt Filip Mees de eventuele optimalisatiestructuren die ook voor uw dossiers nuttig zijn.
- Zijn alle optimalisatiestructuren nog even interessant ?
- Bieden zich nieuwe opportuniteiten aan ?
- Is het nog interessant om creditinteresten toe te kennen aan een bedrijfsleider ?
- Is het nog interessant om met een goodwill-transactie te werken bij de oprichting van een vennootschap (quasi-inbreng) ?
- Moet u resoluut kiezen voor VVPRbis-dividenden of reservering van winsten als liquidatiereserves en andere optimalisaties minimaliseren ?
- Is er nog een toekomst voor optimalisaties met een IPT/groepsverzekering ?
- Enz.

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  06/11/2019 09:00:00 12:30:00 Gent Holiday Inn Gent EXPOInschrijven  
  06/11/2019 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  
  05/11/2019 17:30:00 21:10:00 Antwerpen BluepointInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine onderneming) of 30 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie