Master Class “Fiscale planning & fiscale optimalisatie KMO’s" 2019.

Master Class “Fiscale planning & fiscale optimalisatie KMO’s" 2019.

Gent: 01/10/2019, 08/10/2019
Laakdal: 02/10/2019, 09/10/2019

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 14,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Samenhang & combinatie fiscale maatregelen en technieken !
De Master  Class “Fiscale planning & optimalisatie KMO’s’ analyseert de specifieke fiscale maatregelen gericht op KMO’s.  Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan:
- de fiscale en boekhoudkundige definitie van KMO
- de samenhang van die fiscale maatregelen
- de combinaties van de verschillende voordelen en technieken.

Integraal en dynamisch fiscaal beleid zeer belangrijk !
Het is meer dan ooit een probleem om nog een correct beeld te hebben van  alle fiscale maatregelen en welke nu al of niet extra fiscaal voordeel opleveren.
Zo kan het bijvoorbeeld een voordeel zijn om ‘minder’ afschrijvingen op te nemen in het jaar van investering om zo de bepaalde aftrekposten zoals NIA, IA enz… niet te verliezen.
Een (ondoordachte) beslissing van uw cliënt of een nieuwe wetswijziging, rechtspraak, standpunt rulingcommissie, … kan de zo doordachte fiscale planning in het honderd doen lopen.  Dit maakt een fiscale planning een dynamisch, flexibel gegeven.

Concrete tips & tricks voor globaal plan bij de meer dan 20-tal fiscale gunstmaatregelen KMO’s !
Tijdens de master class wordt de toepassing van de fiscale planning en optimalisaties geïllustreerd met echte  praktijkvoorbeelden.
- Kan ik bij het opstellen van de jaarrekening optimaliseren om onder de drempels te blijven, zodat ik ‘klein’ blijf?
- Als ik de grens overschreden heb, ben ik dan alles kwijt… of heb ik enkele jaren respijt ? Zo ja, vanaf wanneer verlies ik dan wel alle fiscale voordelen ?
- Moet ik in mijn pas opgerichte vennootschap ook een bezoldiging hebben van 45.000 EUR om van het verlaagd tarief te kunnen genieten? Zijn er uitzonderingen? Mag ik de bezoldiging pro rateren voor een verkort boekjaar? En … is het wel steeds de voordeligste keuze om een wedde toe te kennen?
- Hoe kan ik spelen met het tarief in de vennootschapsbelasting bij kleine vennootschappen ?
- Hoe kan ik dividenden uitkeren aan een zo laag mogelijke belastingdruk?
- Hoe verwerk ik dit in de boekhouding en in de fiscale aangifte?
- Mijn KMO-vennootschap ‘optimaal’ vereffenen en uitkeren aan 9,09 %: kan dit, en ook voor de winsten gerealiseerd na het in vereffening stellen ?
- Kan ik fiscale voordelen combineren bij investeringen?
- Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
- Is het correct dat IA dan toch kan gecombineerd worden met NIA en wat zijn de voorwaarden hiervoor?
- Is de timing van mijn investering van belang?
- Is het na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog zinvol om de notionele interestaftrek toe te passen? Hoe bereken ik dit? En wat bij een negatief eigen vermogen?
- Kiezen voor gespreide taxatie en nog geen zekerheid hebben inzake een herinvestering of het aanleggen van voorzieningen, zijn dit technieken die nog kunnen opbrengen?
- Worden alle kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018 steeds deels met een dividenduitkering gelijkgesteld?
- Hoe omgaan met de verschillen tussen boekhoudkundig en fiscaal kapitaal? Of kan ik deze complexiteit eenvoudig vermijden
- …

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
1) 01/10/2019 09:00:00 17:00:00 Gent Holiday Inn Gent EXPOInschrijven  
2) 08/10/2019 09:00:00 17:00:00 Gent Holiday Inn Gent EXPO 
1) 02/10/2019 09:00:00 17:00:00 Laakdal De VestenInschrijven  
2) 09/10/2019 09:00:00 17:00:00 Laakdal De Vesten 

deelname

Deelnameprijs bedraagt € 864 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 814 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine ondernemingen) of 30 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden steeds het correcte subsidieerbare bedrag.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie