Special Nieuw Vennootschapsrecht – vennootschapsvormen, de BV, de fiscale & boekhoudkundige gevolgen en de bestuurdersaansprakelijkheid !

EXTRA SESSIE

Special Nieuw Vennootschapsrecht – vennootschapsvormen, de BV, de fiscale & boekhoudkundige gevolgen en de bestuurdersaansprakelijkheid !

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Jo Roseleth
Moore

foto van de spreker Jo Roseleth

Sarah Verschaeve
Curia Advocaten

foto van de spreker Sarah Verschaeve

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

EXTRA SESSIE - GENT 19/06/2019
EXTRA SESSIE - ANTWERPEN 20/06/2019


EXTRA SESSIE - GENT 15/05/2019 is volzet
(sessies in Gent van 21/03 en 03/04 in Gent zijn volzet).
- de essentie van het nieuw vennootschapsrecht
- de concrete werking en gevolgen nieuwe, kapitaalloze BV
- de fiscale en boekhoudkundige gevolgen van de nieuwe vennootschapsvormen
- de impact op de werking van vzw’s en stichtingen
- de belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.

De concrete impact nieuw vennootschapsrecht !
In deze Special Nieuw Vennootschapsrecht gaan wij dieper in op de belangrijkste aandachtspunten van het nieuw vennootschapsrecht.  Wij leggen hierbij voornamelijk de nadruk op de praktische toepassing en de concrete gevolgen.
Deze Special Nieuw Vennootschapsrecht omvat volgende thema’s
- de essentie van het nieuw vennootschapsrecht
- de concrete werking en gevolgen nieuwe, kapitaalloze BV
- de fiscale en boekhoudkundige gevolgen van de nieuwe vennootschapsvormen
- de impact op de werking van vzw’s en stichtingen
- de belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.
Deze Special Nieuw Vennootschapsrecht wordt georganiseerd in samenwerking met de beste specialisten:
- Jo Roseleth – Sherpa Law
- Sarah Verschaeve – Curia
- Carl Van Biervliet - Vandelanotte

De essentie van het nieuwe vennootschapsrecht !
- Beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4: de maatschap, de BV, de CVBA en de NV.
- Wanneer is welke vennootschapsvorm aangewezen ?
- De regels voor publieke vennootschappen worden van toepassing op genoteerde vennootschappen
- De kapitaalloze bv
- Het verenigings- en stichtingsrecht geïntegreerd in één Wetboek
- Afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
- Een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers.

Concrete werking en gevolgen nieuwe kapitaalloze BV.
- De bvba wordt een light vehicle waarbij de oprichters nagenoeg alle aspecten conventioneel kunnen bepalen.
- Minimumkapitaal, de overdrachtsbeperkingen of de gelijkheid tussen aandeelhouders kunnen via overeenkomst vastgelegd worden.
- De invoering van de kapitaalloze bvba en de gevolgen ervan.
- Afschaffing van het begrip “maatschappelijk kapitaal”.
- Schuldeisersbescherming na de oprichting wegens afschaffing van het begrip “maatschappelijk kapitaal”.
- Verdeelsleutel aandeelhoudersrechten.
- Geen wettelijke beperking van de soort effecten: inschrijvingsrechten (warranten), obligaties, converteerbare obligaties (artikel 5:17 WVV).
- Overdracht van aandelen.
- Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen.
- Bestuur van de besloten vennootschap (BV/SPL).
- Algemene vergadering van de besloten vennootschap

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw Vennootschapsrecht !!
Wij gaan dieper in op de belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht. 
Wij analyseren de belangrijke fiscale implicaties  van:
- De afschaffing van het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’,
- de invoering van het toereikend vennootschapsvermogen,
- (belastingvrije) verminderingen,
- de DBI-aftrek,
- de interestherkwalificatie,
- de thincap,
- de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen op naam in start- en groeibedrijven, enz.
- een bijkomende inbreng (in geld, in natura of in arbeid)
- de uitgifte van effecten
- de toetreding van nieuwe aandeelhouders
- de uittreding van oude aandeelhouders
- de winstuitkeringen
- een inkoop eigen aandelen
- de omvorming van oude vennootschappen binnen de overgangsmaatregelen


Concrete impact nieuw vennootschapsrecht op werking VZW's !!
Belangrijke veranderingen voor VZW’s !

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) verandert fundamenteel de eigenheid van de VZW’s.
In deze sessie gaan wij dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wetgeving op de werking van VZW’s.
Hierbij komen o.a. volgende problemen aan bod:
- Integratie verenigings- en stichtingsrecht in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Mogelijkheid winst uit te keren als enig criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen.
- VZW’s kunnen hierdoor als een onderneming functioneren zonder gesanctioneerd te worden.
- Wordt dit het startsein voor vzw’s om onbeperkte economische activiteiten te gaan ontplooien?
- Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw en een stichting? Hoe zit het met bestaande vzw’s en stichtingen?
- Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op vlak van de werking van vzw’s?
-  Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de VZW en de stichtingen?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vzw’s en de stichtingen?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de werking van de algemene vergadering?
- Nieuwe regeling tegenstrijdige belangen in een vzw 
- Wat wijzigt er voor bestuurders van vzw’s?
- Welke nieuwe reorganisatiemogelijkheden biedt het WVV aan vzw’s?
- Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming?
- Kan een vzw omgevormd worden tot een handelsvennootschap?
- Wanneer treedt de nieuwe WVV in werking en wat is het overgangsregime?

Belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.
In deze sessie gaat Jo Roseleth dieper in op de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de oprichtersaansprakelijkheid/de bestuurdersaansprakelijkheid.
- Oprichtersaansprakelijkheid resp. bestuurdersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV en CV
- NV: impact van nieuwe bestuursstructuren
- Oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement
- Nieuwe aansprakelijkheidsregels in het insolventierecht
- Uitbreiding & ontheffing van hoofdelijke aansprakelijkheid
- Wettelijke begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

Deelnameprijs bedraagt € 420 (excl. BTW - subsidieerbaar bedrag KMOP € 412). Voor de bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 350 ( excl. BTW - subsidieerbaar bedrag KMOP € 342) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de subsidieerbare bedragen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie