UBO-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ? Met de pas gepubliceerde FAQ's !!

UBO-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ? Met de pas gepubliceerde FAQ's !!

Dave van Moppes
Tuerlinckx Tax Lawyers

foto van de spreker Dave van Moppes

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

EXTRA SESSIE !!

Hoe het werken met het UBO-register in de praktijk organiseren ?
Tegen 30 september 2019 moet u de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register invoeren.
Centraal uitgangspunt van deze webcast is daarom u houvast te geven bij de organisatie en de uitvoering van de verplichte melding in het UBO-register.
- Hoe u organiseren, welke procedures instellen/volgen ?
- Werkwijze bij het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende en hoe ver moet u hierin gaan ?
- Aanpak van de complexere structuren inzake stemrechten en eigendom.
- Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij fouten of onzorgvuldigheden ?
UBO-register en meldingsplicht anti-witwaswetgeving !
Deze webcast is een noodzakelijke opleiding in het kader van de nieuwe meldingsplicht aan het UBO-register in het kader van de anti-witwaswetgeving.   Relevant voor  elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, en andere beroepen die hun cliënten praktisch willen bijstaan bij de nieuwe meldingsplicht, maar ook voor de  notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar en gerechtsdeurwaarder die de finesses van het UBO-register wil kennen.

Antwoord op veel gestelde vragen in de praktijk.
- Welke informatie overmaken in het UBO-register ?
- Wat is een afzonderlijke/ gegroepeerde UBO?
- Wat is het verschil tussen een rechtstreekse UBO en een onrechtstreekse UBO?
- Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstigde?
- Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
- Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
- Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
- Wie heeft toegang hebben tot het UBO-register?  Wat zijn de modaliteiten hierbij ?
- Zijn er afwijkingen zodat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
- Welke controles worden uitgevoerd ?
- Zijn er sancties voorzien bij een inbreuk en ja, welke ?
- Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
- ...

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie