Beëindiging (feitelijk of wettelijk) samenlevingsverband, praktische leidraad aandachtspunten, valkuilen en opportuniteiten.

Beëindiging (feitelijk of wettelijk) samenlevingsverband, praktische leidraad aandachtspunten, valkuilen en opportuniteiten.

Webcast: 24/09/2020

Elke Croppen
Bright

foto van de spreker Elke Croppen

Steven Seyns
Bright

foto van de spreker Steven Seyns

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Geen wettelijk kader !
Feitelijk of wettelijk samenwonenden leven niet strikt gescheiden maar in een geest van gemeenschap. Zij investeren in elkaar, in elkaars vermogen en in elkaars onderneming of vennootschap. Bij een relatiebreuk of overlijden ontstaan enorme problemen bij de vereffening-verdeling van de gemeenschap.
Vermits er geen wettelijk kader bestaat is er wettelijk weinig tot niets geregeld.
Dit kennisatelier is opgebouwd rond volgende thema’s:
- Wat is de impact van de relatiebreuk op de onderneming of de vennootschap?
- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
- Wat zijn de valkuilen?
- Welke opportuniteiten zijn er ?
- Hoe adviseert u uw cliënt het meest correct?

Hoe vereffening aanpakken: opportuniteiten, valkuilen, anticiperen ?
- Welke stappen moeten er achtereenvolgens worden gezet?
- Welke voorlopige maatregelen kunnen er worden gevorderd?
- Wie heeft welke aanspraken op welke goederen?
- Welke vermogensverschuivingen kunnen en moeten worden gecorrigeerd?
- Wat bijv. indien één van de partners onbezoldigd heeft gewerkt in het bedrijf van de ander? Of indien één van de partners financieel mee heeft geïnvesteerd ?
- Hoe worden de schulden vereffend?
- Wie staat in voor de schulden van de onderneming of de vennootschap?
- Wie mag in de woning blijven wonen en tegen welke prijs? 
- Wat indien de woning via de vennootschap wordt aangehouden?
- Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van de relatie voor de onderneming of de vennootschap?
- Wat zijn de gevolgen voor de onderneming of vennootschap indien de samenleving niet eindigt door relatiebreuk, maar door overlijden?
- Hoe kan je op dit alles anticiperen en zo aan planning doen?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  24/09/2020 10:00:00 12:00:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
De webcasts kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine ondernemingen) of 30 % (middelgrote ondernemingen)  kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie