Fiscale Corona-relancemaatregelen: hoe toepassen, welke gevolgen, impact op fiscale planning onderneming ?! Van carry back tot verhoging investeringsaftrek.

Fiscale Corona-relancemaatregelen: hoe toepassen, welke gevolgen, impact op fiscale planning onderneming ?! Van carry back tot verhoging investeringsaftrek.

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Pieter Debbaut

foto van de spreker Pieter Debbaut

Roel Van Hemelen
KennisAteliers

foto van de spreker Roel Van Hemelen

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Grondige analyse fiscale corona-maatregelen in de VenB en PB.
Drie specialisten analyseren voor u de recente fiscale corona-maatregelen, zowel in de VenB als de PB.
Bij die analyse worden steeds de gevolgen van de toepassing van de fiscale maatregelen besproken.  Zoals de impact op de fiscale planning van uw onderneming.

Hoe, wanneer, waarom de fiscale corona-maatregelen toepassen in de VenB ?
- Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (carry back) met winsten uit het verleden.
- Wat zijn de voorwaarden van de carry back en hoe concreet toepassen ?
- Beter gebruik van de carry back of is de aftrek van de groepsbijdrage meer aangewezen ?
- Wat zijn de gevolgen van een carry back voor uitkering van winsten ?
- Wat is een belastingvrije wederopbouwreserve voor vennootschappen ?
- Welke bedrijven kunnen genieten van die wederopbouwreserve ? 
- Voor welke bedragen en onder  welke voorwaarden kan die reserve opgebouwd worden ?
- Wat wijzigt er inzake de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen?
- Hoe zijn de percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting gewijzigd ?
- Wat is de fiscale behandeling van schenking van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura ?
- Hoeveel uitstel kan bekomen worden voor het indienen van aangiftes en betalingstermijnen ?
- Veranderingen in de bepalingen van tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten: verlenging van de termijn en verhoging van bedragen.
- Fiscale behandeling telewerk en coronamaatregelen;
- Wat zijn de aanpassingen aan de dubbelbelastingverdragen met Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Praktische analyse corona-maatregelen in de PB
De fiscale corona-maatregelingen hebben ook een grote impact voor zelfstandigen.  Ook hier analyseren wij de impact ervan en plaatsen de diverse maatregelen in hun context. 
Uitgangspunt hierbij is telkens, wat is de maatregel, hoe toepassen en de gevolgen ervan op termijn.
- uitstel belasting personenbelasting;
- afbetalingsplannen fiscale schulden
- tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
- overbruggingsrecht
- carry back regeling voor corona-verliezen
- wijziging percentages voorafbetalingen
- giften in natura
- belastingvermindering voor uitgaven kinderoppas
- ‘vrijgestelde’ vrijwillige overuren
- thuiswerk en grensarbeiders
- gewestelijke premies
- uitbreiding win-winlening en vriendenaandelen
- …

Diverse maatregelen
- Uitstel betaling vennootschapsbijdrage, onroerende voorheffing, verkeersbelasting
- Verlaagde tarieven in de btw (mondmaskers, horeca, catering,…)
- Uitstel betaling btw voorschot december…
- Felle verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s
- Consumptiecheque van de werkgever t.b.v. 300 EUR.. volledig fiscaal aftrekbaar
- Belastingvrijstelling voor premies van gemeenten, gemeenschappen, gewesten en provincies
- Tolerantie voor de EBITDA interestaftrekbeperking.
- Versoepeling van Kosten Eigen aan de Werkgever voor thuiswerk
- Verlenging geldigheid maaltijdcheques e.a.
- Verlenging termijnen erfbelasting en registratiebelasting

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie