Hoe BTW verleggingsregelingen correct toepassen ? ! Concrete leidraad met praktijkcases.

Hoe BTW verleggingsregelingen correct toepassen ? ! Concrete leidraad met praktijkcases.

Rob Van den Plas
VAT Square

foto van de spreker Rob Van den Plas

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Concrete, praktijkgerichte bespreking van de btw-verleggingsregels.
Dit kennisatelier geeft  u concreet inzicht in de toepassing van de verleggingsregelingen op basis van praktijkcases.
- Wanneer zijn welke verleggingsregels van toepassing? 
- Wat zijn de gevolgen en wat bij onterechte of onjuiste verleggingen
- Over welke handelingen moet de BTW worden verlegd in de Belgische aangifte
- Handelingen door niet in België gevestigde personen
- Vermeldingen op de facturen
- Sancties in geval van geen verlegging en gevaren daaraan verbonden.
 
Welke factuurvermeldingen en hoe in de aangifte ?
Bij elke praktijkcase worden de verplichte factuurvermeldingen  aangegeven en hoe de betrokken transacties moet gerapporteerd worden in de btw-aangiften en eventuele IC listings.

Praktijkcases BTW-verleggingen ! Welke regels zijn van toepassing wanneer ?
- Een buitenlandse installateur van elektrische installaties werken doet op een werf in België voor een Belgische onderneming.
- Een Belgische groepsonderneming een licentie verleent aan groepsvennootschappen gevestigd in andere EU en niet-EU landen.
- Een buitenlandse groepsvennootschap een licentie verleent aan een Belgische groepsvennootschap.
- Een Belgische doktersvennootschap een abonnement neemt op een databank van een Engelse firma.
- Belgische, intracommunautaire en internationale goederentransportdiensten worden aangerekend door buitenlandse of Belgische transporteurs aan Belgische ondernemingen.
- Een Belgisch representatiekantoor van een buitenlandse firma telecommunicatiediensten afneemt van een buitenlandse telecomoperator.
- Een buitenlandse aannemer een gebouw opricht dat zal fungeren als representatiekantoor voor een Nederlandse onderneming.
- Een Belgische kleine onderneming adviesdiensten verstrekt aan een Nederlandse klant.
- Een buitenlandse onderneming logistieke diensten afneemt van een Belgische logistieke firma.
- Een Belgische aannemer een gebouw opricht in Nederland voor een Nederlandse firma
- Een Belgische aannemer een gebouw verbouwt in Frankrijk voor een Franse firma.
- Een Belgische onderaannemer in opdracht van een Nederlandse hoofdaannemer werken uitvoert aan een gebouw gelegen in België.
- Een Belgische vzw die vrijgesteld is wegens maatschappelijk werk materialen aankoopt  in Nederland.
- Een Belgische vrijgestelde kleine onderneming een toonbank aankoopt in Frankrijk.
- …
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 138 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie