Hoe inbreng handelsfonds/éénmanszaak in vennootschap optimaliseren na de hervormingen VenB en het vennootschapsrecht ?!

Hoe inbreng handelsfonds/éénmanszaak in vennootschap optimaliseren na de hervormingen VenB en het vennootschapsrecht ?!

Concrete aandachtspunten uit de praktijk.

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Hoe inbreng succesvol uitvoeren, wat u moet kennen en toepassen !
De inbreng van een bestaande activiteit in een vennootschap is
complex en delicaat !
 

Concrete aandachtspunten uit de praktijk.
Is een vennootschap interessanter dan verder te werken als zelfstandige, ook na de hervormingen ?
Hoe en op welke wijze kan de éénmanszaak dan ingebracht worden in de vennootschap ?
De inbreng van een bestaande activiteit in een vennootschap is complexer en delicater dan vaak gedacht, met de nodige problemen achteraf
Enige voorzichtigheid is geboden. 
Dit kennisatelier geeft u een handleiding voor de belangrijke acties die u moet kennen en toepassen om een inbreng succesvol af te ronden.

Hoe inbreng succesvol uitvoeren, wat u moet kennen en toepassen !
- Wat kan het voorwerp uitmaken van een inbreng ? 
- Wat met het cliënteel van een arts die tot een groter geheel behoort (gezamelijke praktijk, ziekenhuis, …) ?
- Op welke wijze kan de overdracht tot stand gebracht worden ?
-  Is er een verschil tussen een eenvoudige verkoop of een inbreng in kapitaal ?  Zijn er fiscale gevolgen ?
- Tegen welke waarde moeten/kunnen activa en passiva ingebracht worden ?
- Is een retroactieve oprichting/inbreng mogelijk ?
- Hoe werkt in de praktijk een vergoeding die bestaat uit een percentage op de omzet van de volgende jaren?
- Is het mogelijk om het klantenbestand te verhuren in plaats van in te brengen ?
- Welke fiscale principes gelden ingeval van gerealiseerde meerwaarden in de personenbelasting ?
- Kan de overdracht altijd genieten van het vrijstellingsregime van BTW in toepassing van art 11 W.BTW ?
- De overdracht omvat ook een onroerend goed.  Wat is het stelsel van de registratierechten ?
- Aandachtspunten voor de vennootschap na de inbreng is doorgevoerd ? 
- Wat met een uitgestelde betaling
- Gelden de principes van het belangenconflict ?

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie