Vereffening-verdeling huwelijksstelsel (bij overlijden & echtscheiding) met vennootschap in de boedel. Hoe oplossen en hoe anticiperen !

Vereffening-verdeling huwelijksstelsel (bij overlijden & echtscheiding) met vennootschap in de boedel. Hoe oplossen en hoe anticiperen !

Elke Croppen
Bright

foto van de spreker Elke Croppen

Steven Seyns
Bright

foto van de spreker Steven Seyns

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Vennootschap in de boedel leidt tot discussies en betwistingen !
Een echtscheiding leidt tot de vereffening en verdeling van het tussen de echtgenoten bestaande huwelijksvermogensstelsel. De aanwezigheid in de boedel van een onderneming of vennootschap maakt het dossier nog pittiger en leidt in praktijk tot heel gerichte vragen, discussies en betwistingen.

Concrete antwoorden op vragen en betwistingen !
- Aan wie komt de onderneming of vennootschap na echtscheiding toe?
- Op welk ogenblik moet de onderneming of de vennootschap worden gewaardeerd?
- Welke vergoedingen zijn er verschuldigd n.a.v. investeringen in of voor de onderneming/vennootschap?
- Wat als er overtollige liquiditeiten in de vennootschap zijn opgepot?
- Wat als er in de onderneming of vennootschap is gewerkt zonder marktconforme vergoeding?
- Wie bestuurt de onderneming of vennootschap in afwachting van de vereffening en verdeling?
- Aan wie komt de meerwaarde van de onderneming of vennootschap toe die is gerealiseerd in de loop van huwelijk?
- Aan wie komt de meerwaarde van de onderneming of vennootschap toe die is gerealiseerd in de loop van de vereffening-verdeling?
- Is er een uitweg via de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?
- Op wie kunnen de schulden van de onderneming of de vennootschap worden verhaald?
- Hoe kan er op dit alles geanticipeerd worden en zo aan planning worden gedaan?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
De webcasts kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine ondernemingen) of 30 % (middelgrote ondernemingen)  kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie