Autofiscaliteit: een Tesla of een Lada?? Kiest u voor fiscaal-voordelige wagens of voor budget-voordelige wagens?

Autofiscaliteit: een Tesla of een Lada?? Kiest u voor fiscaal-voordelige wagens of voor budget-voordelige wagens?

Roel Van Hemelen
KennisAteliers

foto van de spreker Roel Van Hemelen

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De personenwagen wordt in de Belgische fiscaliteit vaak als melkkoe aanzien, waardoor we recent weer heel wat wijzigingen hebben moeten slikken op het vlak van autofiscaliteit. In dit KennisAteliers wordt de nieuwe autofiscaliteit nog eens haarfijn uit de doeken gedaan, maar wordt er aan de hand van praktische voorbeelden nagegaan of het effectief loont om duizenden euro’s extra aan een fiscaal interessante wagen te spenderen? Of is het financieel toch interessanter om een budgetvriendelijke wagen te nemen die dan fiscaal minder aftrek oplevert. Dit zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting!
 

 • Een overzicht van de gewijzigde fiscale spelregels in de personenbelasting alsook in de vennootschapsbelasting
 • Hoe moet de aftrek in de personenbelasting correct worden berekend?
 • Wat zijn de grootste verschillen tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting?
 • Hoe moet het voordeel van alle aard berekend worden?
 • Mag het voordeel van alle aard in mindering worden gebracht van de verworpen uitgaven?
 • Mag een bedrijfsleider meerdere auto’s in zijn vennootschap hebben? Hoe bekijkt de fiscus dit?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de aankoop van een lichte vrachtwagen?
 • Hoe moet de fiscale meer- of minderwaarde worden berekend na de wijzigingen?
 • WLTP of NEDC (2.0)?
 • Wat is er recent gewijzigd aan de referte-uitstoten voor de berekening van het voordeel van alle aard?

Verder wordt er in dit KennisAteliers met voorbeelden en concrete cases gekeken welke wagen u nu het meeste voordeel oplevert. Een hybride of elektrische wagen? Of dezelfde wagen met enkel een brandstofmotor, die heel wat minder kost, maar fiscaal ook minder interessant is. Ook worden enkele voorbeelden gebruikt om de effectieve kost van de lichte vrachtwagens aan te tonen.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie