Controle op en inkomsten behoud uit het familiebedrijf. Met of zonder controlestructuur?

Controle op en inkomsten behoud uit het familiebedrijf. Met of zonder controlestructuur?

Eline Beeken
Cazimir

foto van de spreker Eline Beeken

Olivier De Keukelaere
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Olivier De Keukelaere

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Bedrijfsleiders die hun bedrijf overdragen aan de volgende generatie willen dikwijls een bepaalde vorm van zeggenschap over het familiebedrijf en een bepaalde inkomstenstroom uit het familiebedrijf behouden. Om aan deze wensen te voldoen, wordt het familiebedrijf klassiek voorafgaandelijk aan de schenking ingebracht in een controlestructuur, zoals een maatschap of een stichting.

Sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er evenwel meer flexibiliteit en is er een grotere vrijheid om verschillende rechten toe te kennen aan de aandelen. Bijgevolg kan er statutair of via aandeelhoudersovereenkomst een regeling op maat van de familie worden uitgewerkt.

Biedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bedrijfsleider de mogelijkheid om zeggenschap en inkomsten te behouden, zonder dat er een bijkomende controlestructuur moet worden opgericht? Hebben de klassieke controlestructuren nog steeds hun nut?

Olivier De Keukelaere en Eline Beeken lichten één en ander toe tijdens het seminarie.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie