De dag van het vastgoed – een studiedag gefocust op de fiscale levenscyclus van vastgoed! Hoe vastgoed optimaal kopen, bezitten, uitbrengen en vererven?

De dag van het vastgoed – een studiedag gefocust op de fiscale levenscyclus van vastgoed! Hoe vastgoed optimaal kopen, bezitten, uitbrengen en vererven?

Overzichtelijk en praktisch gebracht, 4 specialisten aan het woord om in te gaan op de fiscale vragen over vastgoed. Vragen waarmee u in zowat elk dossier geconfronteerd wordt.

Dries Torreele
Vandelanotte

foto van de spreker Dries Torreele

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Rinse Elsermans
Cazimir

foto van de spreker Rinse Elsermans

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

 

 
 1. Wat zijn de fiscale vragen bij aankoop vastgoed privé of via vennootschap? Filip Mees, 9:00 – 11:00
   
 • Moet ik een onroerend goed kopen via de vennootschap of privé ?
 • Werken wij best met de operationele vennootschap of via een specifieke patrimoniumvennootschap?
 • Wanneer is de persoonlijke aankoop te verkiezen ?
 • Is een gezinswoning of tweede verblijf in de vennootschap nog een goed idee ? Wat denkt de fiscus hiervan ?
 • En wat met beroepsmatig gebruikte goederen of opbrengsteigendommen ?
 • Waarom onroerend kopen via zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, opstal … ?
 • Wat met de aanval van de fiscus op vruchtgebruikconstructies ?  Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?
 • Wat zijn de aandachtspunten in de mogelijke discussies met de fiscale administratie?
 • Optimalisatie persoonlijke aankoop via de tweede of de derde pensioenpijler of via dividendpolitiek.
 • Een integrale aanpak is nodig: wat is de impact van familie- en vermogensplanning, cashplanning, bescherming, enz. ?
 • Vergeet naast de korte termijn zeker ook niet de middellange en lange termijn !
 
 1. Waarop letten tijdens de bezitsduur van een onroerend goed? Gevolgen van de keuzes bij aankoop. Dries Torreele, 11:15 – 12:30
 • Fiscale behandeling van inkomsten uit onroerend goed via de vennootschap of de privé
 • Hoe worden de opbrengsten fiscaal behandeld?
 • Hoeveel en welke vastgoedkosten kunt u aftrekken?
 • Wanneer bestaat het risico dat het inkomen uit vastgoed belast wordt als een beroepsinkomen?
 • Wie staat in voor welke kosten en welke kosten zijn aftrekbaar van de kosten van het onroerend goed bij vruchtgebruik ?
 • Welke regels worden gehanteerd voor opbrengsten (en kosten) uit vastgoed gelegen in het buitenland?
 1. Hoe de uitbreng van onroerend goed fiscaal optimaliseren? Philippe Salens, 13:30 – 15:15
 • Welke techniek voor uitbreng gebruiken en waarom:  koop-verkoop, kapitaalvermindering, vereffening, dividenduitkering in natura, enz.
 • Moeten latente meerwaarden altijd boekhoudkundig uitgedrukt worden?
 • Zijn de latente meerwaarden belastbaar in de vennootschapsbelasting?
 • Zo ja, kan een liquidatiereserve aangelegd worden?
 • Wat met de roerende voorheffing?
 • Kan een uitbreng onderworpen worden aan de btw?
 • Moet de afgetrokken btw herzien worden bij een uitbreng?
 • Is het verkooprecht verschuldigd op een uitbreng?
 • Moet steeds de volle eigendom uitgebracht worden of kan de vennootschap een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht voorbehouden?
 1. Concrete tips voor successieplanning van onroerend goed. Rinse Elsermans, 15:30 – 17:00
 • Wat zijn de aandachtspunten met het oog op successie?
 • Welke zijn recente wijzigingen inzake de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht op successieplanning met vastgoed?
 • Wat bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed tussen de ouders en hun kinderen?
 • Hoe kunnen de progressieve tarieven in de schenkbelasting voor onroerend goed worden vermeden?
 • Wat zijn de optimalisatiemogelijkheden bij de vererving van de gezinswoning ?
 • Wat zijn de aanspraken van de langstlevende echtgenoot bij vastgoedplanning, en hoe worden deze rechten belast? 
 

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 428 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 398 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie