De kaasroute is gesloten! Alternatieven voor de notariële schenking (van uw aandelen) en andere planningstechnieken!

De kaasroute is gesloten! Alternatieven voor de notariële schenking (van uw aandelen) en andere planningstechnieken!

Liesbeth Franck
Cazimir

foto van de spreker Liesbeth Franck

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Sinds 15 december is het niet langer mogelijk om (o.a. aandelen van een Belgische vennootschap) belastingvrij te schenken via een buitenlandse (meestal Nederlandse) notaris.

De zogenaamde “kaasroute” is definitief verleden tijd doordat de wet voortaan oplegt dat een Belgische rijksinwoner ook zijn buitenlandse notariële schekingsakten verplicht in België moet laten registreren. Hierdoor verdwijnt het voornaamste voordeel om het buitenlandse pad te bewandelen. 

De vraag blijft of andere (belastingvrije-) wegen mogelijk zijn. Tijdens dit KennisAtelier gaat meester Liesbeth Franck hier onder meer op in. 

Naast de algemene (fiscale) principes inzake schenkingen, zal er gekeken worden naar de gevolgen die de afschaffing van de "kaasroute" heeft. Daarnaast zal gesproken worden over de mogelijke instrumenten om schenk- en erfbelasting in hoofde van de begiftigden/erfgenamen alsnog te vermijden, of op z'n minst te beperken.

 • Waarom schenken?
  • Burgerrechtelijke motieven;
  • Fiscale motieven - een vergelijking tussen schenk- en erfbelasting;
 • Schenken zonder fiscale implicaties in de schenkbelasting: "de kaasroute";
  • Wat is nu juist de “kaasroute” en wanneer werd het gebruikt?
  • De wet van 13 december 2020;
  • Impact afschaffing kaasourte op andere beleidskeuzes - de verdachte periode.;
 • Welke schenkingen moeten (niet) verplicht notarieel gebeuren?
  • Moeten aandelen via een notaris worden geschonken of zijn er alternatieven? 
  • Schenken van een bijzonder voorwerp (rekening-courant, effectenrekening, verzekeringscontract,...);
  • Schenken onder bijzondere voorwaarden (met voorbehoud van ruchtgebruik, fideïcommis de residuo,...);
  • Gevolgen voor de schenkingen die vóór 15 december 2020 zijn gebeurd voor een buitenlandse (Nederlandse) notaris?
  • Bankgift / Handgift: voorwerp, modaliteiten, controle voorbehoud: via inbreng in een maatschap, vaste datum, gesplitste aankoop...;
  • Onrechtstreekse schenkingen;
 • Aandelen van een familiale vennootschap (gunstregeling): vrijstelling schenkbelasting / verlaagd tarief erfbelasting:
  • Welke vennootschappen komen in aanmerking als familiale vennootschap en welke niet?
  • De actieve vs. passieve holding;
  • Wat zijn de formaliteiten na een schenking van een familiale vennootschap?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 139 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie