De verschillende samenlevingsvormen anno 2021 en hun impact op vermogensplanning, fiscaliteit alsook de burgerrechtelijke gevolgen!

De verschillende samenlevingsvormen anno 2021 en hun impact op vermogensplanning, fiscaliteit alsook de burgerrechtelijke gevolgen!

Liesbeth Franck
Cazimir

foto van de spreker Liesbeth Franck

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

 

 

Tijdens dit seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende samenlevingsvormen anno 2021.
Zowel voor de samenwonenden als voor de gehuwden wordt stilgestaan bij de diverse fiscale en burgerrechtelijke gevolgen van de gekozen samenlevingsvorm.
Hierbij komen onder meer aan bod:

 • Het nut (alsook de formaliteiten) van de samenlevingsovereenkomst;
 • het nieuw huwelijksvermogensrecht: verrekening van aanwinsten, billijkheidscorrectie, anticipatieve inbreng;
 • Voor welk huwelijksstelsel kan ik opteren?
 • Het erfrecht van de langstlevende samenwonende partner vs het erfrecht van de echtgeno(o)t(e);
 • mogelijke successieplanning via testament/schenking/huwelijkscontract:  Welke clausules kan ik voorzien in een huwelijkscontract en wat is de fiscale impact ervan?
 • De tarieven in de erfbelasting voor gehuwden, wettelijk en feitelijk samenwonenden
 • Kopen en lenen: verschillende pistes, bescherming van de gezinswoning, tontine, beding van aanwas;
 • Levensverzekering en andere verzekeringen: polissen tussen echtgenoten/samenwonenden: fiscaliteit in Vlaanderen, kwalificatie ikv huwelijksvermogensstelsel

Op basis van praktijkvoorbeelden en concrete cases krijgt u tevens concrete tips voor de toepassing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

 

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie