Het opstellen van een financieel plan, een practicum op basis van een concrete case.

Het opstellen van een financieel plan, een practicum op basis van een concrete case.

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Alle stappen van het financieel plan
Het toepassen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zorgt nog steeds voor moeilijkheden en onduidelijkheden.   Op basis van een concrete casestudy behandelen wij  alle stappen van het financieel plan

Concrete aandachtspunten bij opstellen financieel plan !
- Welke hypotheses moeten worden gebruikt en uitgeschreven?
- Toereikendheid van het vermogen: Wat is dit? Wanneer wordt dit getoetst? Hoe wordt dit getoetst? Hoe dekt U zich in?
- Over welke periode dient een financieel plan te lopen? Is er een verschil tussen een financieel plan op 1 of 2 jaar
- Hoe stel ik de balans en resultatenrekening op? Waar moet ik rekening mee houden? 
- Hoe bereken ik de juiste behoefte aan werkkapitaal?
- Wat omvat en wat kan de bijstand van een externe deskundige zijn?
- Kan de beroepsbeoefenaar aansprakelijk gesteld worden indien de onderneming failliet gaat wanneer blijkt dat het financieel plan ontoereikend was? Wat wordt er verwacht van de beroepsbeoefenaar? 
- Kan ik in het financieel plan voorzien in de uitkering van dividenden? Zijn er grenzen? Waarmee moet ik rekening houden?

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie