Meldingsplicht internationale fiscale constructies: of hoe de belastingplichtige of hun intermediair zelf aan de fiscus hun structuren moeten meedelen!

Meldingsplicht internationale fiscale constructies: of hoe de belastingplichtige of hun intermediair zelf aan de fiscus hun structuren moeten meedelen!

Alain Claes
Sherpa Law

foto van de spreker Alain Claes

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Deze wet van 20/12/2019 verplicht de intermediairs om aan de bevoegde autoriteiten de informatie te verstrekken waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren. In bepaalde gevallen rust de verplichting tot mededeling van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op de relevante belastingplichtige en niet op de intermediair. Ook de diverse gewesten hebben deze regeling inmiddels omgezet in de regionale belastingmateries.

Voor wat betreft de ‘marktklare constructies’ zijn de intermediairs daarenboven verplicht om alle 3 maanden een bijgewerkt periodiek verslag op te stellen voor wat betreft nieuwe meldingsplichtige inlichtingen die sinds het laatste ingediende verslag beschikbaar zijn geworden.

 • Welke constructies moeten worden gemeld?
 • Moeten zuiver Belgische constructies ook worden gemeld?
 • Wat zijn “fiscaal agressieve” planningsconstructies?
 • Welke constructies zijn grensoverschrijdend?
 • Wat zijn juist “wezenskenmerken
 • Wie is er allemaal intermediair?
 • Hoe zit het met het beroepsgeheim?  
 • Moet een accountant melden?
 • Zijn de regels voor een advocaat strenger?
 • Hoe kan een accountant weten of hij faciliteert/helpt/bijdraagt aan een potentieel fiscaal agressieve internationale planningsstructuur?
 • Op welke manier moet een accountant zijn klant meedelen dat hijzelf moet melden?
 • Wanneer moet er gemeld worden?
 • Hoe moet er gemeld worden?
 • Wat met constructies uit het verleden? Moeten deze ook worden gemeld?
 • Wat zijn de sancties als je niet voldoet?
 • Wat zijn “marktklare” constructies?
 • Moeten marktklare constructies ook worden gemeld?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie