Moeilijke en speciale boekingen, hoe correct verwerken ? Concrete antwoorden, direct toepasbaar.

Moeilijke en speciale boekingen, hoe correct verwerken ? Concrete antwoorden, direct toepasbaar.

Webcast: 10/03/2021

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Op basis van de dagelijkse ervaring, selecteerden wij die boekingen die in de dagelijkse praktijk dikwijls aanleiding geven tot vraagtekens of fouten.
Op een schematische manier krijgt u een concreet antwoord hoe de boeking correct moet gebeuren.

 1. Kapitaalboekingen in het kader van omzetting statuten volgens nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 2. Hoe de fiscale consolidatie (de groepsbijdrage) verwerken ?
 3. Op welke rekeningen worden onroerende goederen geboekt?
 4. Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding?
 5. Wanneer en hoe de ruil van een onroerend goed boeken?
 6. Hoe wordt een tax shelter opgenomen in de boekhouding?
 7. Hoe wordt een waardevermindering op handelsvorderingen gedekt door een kredietverzekering correct opgenomen in de boekhouding?
 8. Hoe boek ik een kapitaalverhoging door: incorporatie van overgedragen winst, door incorporatie van reserves
 9. Hoe wordt een herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa geboekt?
 10. Hoe boeken we een onbeschikbare reserve bij inkoop van eigen aandelen?
 11. Hoe boek je het voorschot op de verdeling van het netto-actief?
 12. Hoe en wanneer boeken we een voorziening?
 13. Hoe verwerken we de aankoop van goederen verworven tegen betaling van een lijfrente?
 14. Hoe boeken we een bijkomende fiscale aanslag?
 15. Wanneer maken we gebruik van de overlopende rekening van het actief bij het boeken van een lening?
 16. Hoe wordt een roerende lease bij de leasingnemer geboekt?
 17. Wanneer en in welke mate dient de provisie vakantiegeld voor bedienden en arbeiders te worden teruggenomen?
 18. Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasingnemer?
 19. Hoe boeken we de btw in hoofde van de leden van de btw-eenheid?
 20. Wanneer boeken we op de overlopende rekeningen, gelet op de nieuwe bepalingen van de vennnootschapsfiscaliteit?
 21. Hoe verwerken we de ontwikkeling van onze eigen website in onze boekhouding?
 22. Waar worden de kosten van een gehuurd pand geboekt?
 23. Hoe worden management fees en bestuurdersvergoedingen correct geboekt?
 24. Hoe en wanneer worden ontvangen dividenden geboekt?
 25. Hoe nemen we een sale and lease back correct op in onze boekhouding?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  10/03/2021 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie