Nieuwe en aangepaste verslagen door nieuw WVV ! Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken … ? Voorbeelden en modellen juridisch onderbouwd.

Nieuwe en aangepaste verslagen door nieuw WVV ! Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken … ? Voorbeelden en modellen juridisch onderbouwd.

Op basis van ervaringen uit het voorbije jaar!

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Grote impact nieuw vennootschapsrecht op verslaggeving door accountant !
Elke vennootschap heeft in 2020 de verslaggeving moeten opmaken volgens de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Maar dat liep niet altijd van een leien dakje! Op basis van onze ervaringen uit het voorbije jaar en rekening houdend met vaak voorkomende problemen en fouten, nemen we u in deze sessie mee door de verslaggeving. Mét aandacht voor de meest gemaakte fouten.
Bij elk dossier wordt u geconfronteerd met de nieuwe of aangepaste verplichtingen van het nieuw vennootschapsrecht
Van het jaarverslag tot de ontbinding moet u de nieuwe verslaggeving correct toepassen. Daarom geeft dit kennisatelier u de praktische toepassingsgebieden en voorwaarden van die verslaggeving.
 
Nieuw of aangepast door WVV: financieel plan, uitkeringstest, vereffening, fusie, splitsing, WCO, ….
Het nieuw vennootschapsrecht heeft een grote impact op de verslaggeving door een accountant. Op basis van concrete voorbeelden en modellen, juridisch onderbouwd, krijgt u een praktisch, direct toepasbaar overzicht van de nieuwe verslaggeving.
Komen hierbij o.a. aan bod:

 • Correcte verwerking van oprichting vennootschap en opmaak nieuw financieel plan.
 • Hoe en wanneer jaarverslag opmaken: wanneer verplicht en wanneer aangeraden ? 
 • Verhoging van de inbreng door middel van inbreng in geld, inbreng in natura. Wat bij vermindering van de inbreng? Hoe uitvoeren ?
 • Inkoop van eigen aandelen
 • Bijzondere algemene vergadering met goedkeuring van tussentijds dividend
 • Uitkering van dividenden, tantièmes, eerdere inbrengen: “balanstest” en “liquiditeitstest”: hoe aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen?
 • De alarmbelprocedure: wanneer toepassen? Hoe praktisch toepassen?
 • Verslaggeving in het kader van de WCO-wetgeving en actualiteiten naar aanleiding van de inwerkingtreding op 16 maart 2016 van de aanbevelingen van het interinstitutencomité
 • Verslaggeving inzake tegenstrijdig belang: voorwaarden en praktische toepassingen
 • Discussies binnen het bestuursorgaan: hoe latere claims vermijden?
 • Uitkoopregeling tussen vennoten
 • Verslaggeving bij ontbinding en vereffening: voorstel tot ontbinding, tussentijdse staten, plan van verdeling, ontbinding in één akte, sluiting van vereffening, enz.
 • Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering): notulen A.V.
 • Buitengewone algemene vergadering met statutenwijziging en wijziging van het voorwerp
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie