Optimaliseer de (Covid-19) verliezen van uw vennootschap! Let op dat u geen aftrekken of fiscale verliezen “verliest”!

Optimaliseer de (Covid-19) verliezen van uw vennootschap! Let op dat u geen aftrekken of fiscale verliezen “verliest”!

Webcast: 17/03/2021

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Hoe het best omgaan met fiscale verliezen ?
Er zijn diverse  technieken om met een fiscaal verlies om te gaan. In eerste instantie kennen we uiteraard de gewone carry forward van verliezen. Sinds aanslagjaar 2020 hebben we daar ook de groepsbijdrage bijgekregen, waarmee we de verliezen van de ene vennootschap fiscaal in mindering kunnen brengen van een andere groepsvennootschap. Vorig jaar hebben we als gevolg van de Covid-19 pandemie een eenmalige carry back van verliezen gekend, waarvoor we tegen 30 november een keuze dienen te maken of we hier gebruik van zouden maken, maar wat zijn nu concreet de gevolgen ervan in de latere belastbare tijdperken?
Welke techniek kiezen en wat zijn de gevolgen ?!

 • Hoe kan ik er voor zorgen dat ik bepaalde verliezen of andere fiscale aftrekken kwijt speel?
 • Wat als ik vorig jaar een carry back van verliezen heb gedaan? Waarop moeten we nu letten?
 • Wat als ik dividenden heb uitgekeerd, of toch beslis om dividenden uit te keren?
 • Wat is de impact van “de korf” op het gebruik van fiscale aftrekken en vorige verliezen?
 • Kan ik verliezen zomaar onbeperkt overdragen en fiscaal in mindering brengen?
 • Wanneer ik verschillende groepsvennootschappen heb met verlies, bestaat er dan een morgelijkheid om met meerdere vennootschappen een groepsbijdrageovereenkomst af te sluiten ?
 • Klopt het dat ik een grotere groepsbijdrage kan organiseren dan het verlies van de vennootschap?
 • Heeft het een fiscaal voordeel om soms een ‘lagere’ groepsbijdrage af te spreken dan maximaal mogelijk is ?
 • In het kader van de optimalisering van mijn groepsstructuur heb ik enkele fusies doorgevoerd, zijn hier aandachtspunten waarop moet gelet worden?
 • Klopt het dat de beperkingen van de korf niet van toepassing zijn op groepsbijdrageovereenkomsten?
 • Hoe moet een groepsbijdrage boekhoudkundig worden verwerkt (volgens de CBN)?
 • Hoe wordt dit dan in de fiscale aangifte verwerkt?
 • Kan ik met een ‘buitenlandse’ vennootschap een groepsbijdrageovereenkomst afsluiten?
 •  Hoe vul ik precies het formulier 275CTIG van een groepsbijdrageovereenkomst correct in?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  17/03/2021 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie