Reorganisaties van vennootschappen onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Noodzakelijke en grondige update!

Reorganisaties van vennootschappen onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Noodzakelijke en grondige update!

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het vennootschapsrecht in al haar facetten sterk hervormd, geflexibiliseerd en vereenvoudigd. Ook op het vlak van reorganisaties van vennootschappen is er e.e.a. gewijzigd en samengevat in Boek 12 “Herstructurering van vennootschappen” in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tijdens dit KennisAtelier krijgt u een volledig overzicht van de gewijzigde procedures en regels met betrekking tot de meest voorkomende reorganisaties, namelijk:

 • De moeder-dochter fusie
 • De zuster-fusie
 • De inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak
 • De (partiële) splitsing
In deze opleiding gaat Patrick Huybrechts aan de hand van praktische voorbeelden en met duidelijke overzichten de meest prangende vragen aan:
 • Is er een verschil in fusies tussen kapitaalvennootschappen en kapitaalloze vennootschappen?
 • Kan een fusie tussen een kapitaalloze vennootschap en een kapitaalvennootschap?
 • Zijn er wijzigingen aangebracht aan de boekhoudkundige retroactiviteit van reorganisaties?
 • Welke verslagen dienen er te worden opgemaakt en welke organen van de vennootschap zijn bevoegd?
 • Blijft de wachttermijn van 6 weken behouden en zo ja, vanaf wanneer gaat deze exact in?
 • Welke timing moeten we respecteren?
 • Wanneer moet er een revisor aan te pas komen?

Ook de boekhoudkundige en fiscale aspecten komen aan bod.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 428 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 398 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie