Uitbreiding mini-one-stop-shop – verademing in de btw-administratie voor webshops en andere kleinhandelaars die internationaal actief zijn.

Uitbreiding mini-one-stop-shop – verademing in de btw-administratie voor webshops en andere kleinhandelaars die internationaal actief zijn.

Rob Van den Plas
VAT Square

foto van de spreker Rob Van den Plas

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De mini-one-stop-shop regeling, MOSS afgekort, bestaat reeds enkele jaren. Onder het MOSS kan een btw-plichtige die langs elektronische weg verrichte diensten verleent aan particulieren of niet-belastingplichtigen in andere lidstaten de btw voor de andere lidstaten voldoen in België via het MOSS systeem. Concreet komt het erop neer dat een btw-plichtige zich dan louter registreert in de lidstaat waarin hij gevestigd is en daar één btw-aangifte indient voor alle langs elektronische weg verrichtte diensten in de lidstaten waar men niet geregistreerd is voor btw-doeleinden.
Vanaf 2021 zal de MOSS regeling worden uitgebreid. Ook de verkoop van goederen op afstand en andere diensten verricht voor particulieren uit andere lidstaten zullen dan onder deze regeling vallen. Het betreft niet langer het “mini” one-stop-shop systeem, maar OSS, of one-stop-shop systeem.

  • Voor welke leveringen geldt het OSS systeem?
  • Moet er een specifieke aanvraag/registratie gebeuren?
  • Wat zijn de formele voorwaarden waaraan moet voldaan zijn?
  • Wat als de lidstaat van de leverancier de btw niet (voldoende) snel doorstort aan de lidstaat van de klant?
  • Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
  • Kan via het OSS systeem ook BTW vanuit het buitenland teruggevraagd worden?
  • Hoe kunnen de gelden btw-tarieven in het buitenland worden nagekeken?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie