Uitkeren dividenden aan 15% roerende voorheffing! Een noodzakelijke update van de VVPRbis en liquidatiereserve-regels! De kunst van het juist interpreteren van de vele voorwaarden!

Uitkeren dividenden aan 15% roerende voorheffing! Een noodzakelijke update van de VVPRbis en liquidatiereserve-regels! De kunst van het juist interpreteren van de vele voorwaarden!

Webcast: 23/03/2021

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Elke ondernemer heeft ondertussen wel begrepen dat er bedrijven zijn die slechts 15% roerende voorheffing op hun dividenden moeten inhouden! Ofwel via het VVPRbis regime, ofwel via het stelsel van de liquidatiereserves. “En waarom kan dat bij mij niet?? Waarop moet ik 30% roerende voorheffing betalen??” Allicht een vaak gestelde vraag van een gefrustreerde ondernemer. Hoe kunnen we hem helpen? Om hierop een correct antwoord te kunnen geven of om deze ondernemer op een fiscaal correcte manier te kunnen helpen, wordt in dit KennisAteliers stilgestaan bij de juiste wettelijke bepalingen, de correcte voorwaarden, de interpretaties van de fiscale administratie enz.
 
Overzicht voorwaarden VVPRbis

 • Aan welke voorwaarden moet onze onderneming voldoen om van het VVPRbis regime gebruik te kunnen maken?
 • Wat is de impact van het nieuwe WVV op de VVPRbis regeling: kunnen nu alle vennootschappen hiervan gebruikmaken? Hoe kunnen deze wijzigingen worden toegepast?
 • Wat is de impact van wijzigingen aan het kapitaal/inbreng op de VVPRbis regeling?
 • Hoe verhoudt de mogelijkheid tot het creëren van categorieën van aandelen zich tot de voorwaarden van de VVPRbis regeling?
 • Wat als de aandelen van de vennootschap worden verkocht of geschonken?
 • Wat als onze onderneming sterk groeit en niet langer een kleine onderneming is?
 • Vanaf wanneer kunnen dividenden aan 15% worden uitgekeerd?
 • Kan het VVPRbis ook toegepast worden op oude reserves?
 • Wat bij vereffening? Kan het VVPRbis regime dan ook worden toegepast?
 • Kan het VVPRbis regime ook worden toegepast op de in dividend geherkwalificeerde kapitaalverminderingen? En wat met de in dividend geherkwalificeerde interesten op de rekening-courant?
 • Moeten er voor de VVPRbis -dividenden specifieke formaliteiten worden voldaan?
 • Welke formaliteiten moeten voor dividenden nu weer juist worden voldaan?
 
Overzicht voorwaarden Liquidatiereserve
 • Overzicht van de werking van het systeem der liquidatiereserve.
 • Welke vennootschappen kunnen gebruik maken van de liquidatiereserve?
 • Hoeveel liquidatiereserve mogen we aanleggen?
 • Wat als we teveel liquidatiereserve hebben aangelegd (door bv. onderschatting provisie vennootschapsbelasting)?
 • Wat als we een gemengd aandeelhouderschap hebben? Mogen we selectief dividenden uitkeren?
 • Hoe moeten we de wachttermijn van 5 jaar interpreteren? Vanaf welke “dag” mogen we aan 5% uitkeren?
 • Moeten we bij vereffening ook 5 jaar wachten? Of kan dat sneller?
 • Welke formaliteiten moeten we voldoen bij de liquidatiereserve? Zowel bij aanleg als bij uitkering?
 • Kunnen winsten na het in vereffening stellen van de vennootschap hier ook van genieten?
 
Wat als we zowel recht hebben op de VVPRbis regeling als op de liquidatiereserve?
 • Waarom kiezen toch kiezen voor de liquidatiereserve als we ook recht hebben op VVPRbis?
 • Wat zijn de voordelen van de liquidatiereserve over de VVPRbis regeling?
 • Wat zijn de voordelen van de VVPRbis regeling over de liquidatiereserve?
 
Structurele antwoorden op problemen bij uitkering dividend.
Dit KennisAtelier geeft u een structureel overzicht van alle problemen waarmee we te maken krijgen bij een uitkering van een dividend.
 • Wat mag uitgekeerd worden ?
 • Hoe mag er uitgekeerd worden ?
 • Welke aangiften en administratieve verplichtingen te respecteren ?
 
Overzicht van de mogelijke toekomstplannen van de (huidige) regering inzake roerende voorheffing
 • Wat als de regering iets wijzigt? Komen mijn huidige reserves dan in het gedrang?
 • Wat zijn worst-case de gevolgen?
 • Wat stelt de Hoge Raad voor Financiën voor in haar advies?
 • Heeft de huidige regering al plannen voor het aanpassen van de roerende voorheffing?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  23/03/2021 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie