Update PB en VenB 2021/1 – ingrijpende fiscale veranderingen !!

Update PB en VenB 2021/1 – ingrijpende fiscale veranderingen !!

Webcast: 31/03/2021

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Alleen wat relevant is voor uw dossiers !
Zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting kennen een voortdurende zondvloed van belangrijke nieuwigheden: wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten en richtlijnen zijn een bron van nuttige informatie.
 
Accent op de praktijk: wat en hoe toepassen
Twee maal per jaar (maart/november) selecteert de spreker voor u relevante en voor uw dagelijkse praktijk belangrijke items die met ruimte voor interactiviteit besproken worden.
Zoals steeds krijgt u van hem een bruikbare syllabus en komen ook de actualiteit van de dag en de hete hangijzers aan bod, zodat u na dit seminarie bijgewerkt terug aan de slag kan.
 
Ingrijpende fiscale veranderingen !

 • - De verdere toepassing van de tweede fase van het Zomerakkoord: nu ook voor de afsluiting aj. 2021 bij vennootschappen !
 • - Een checklist met alle wijzigingen voor de afsluiting van boekjaar-kalenderjaar 2020 (aanslagjaar 2021).
 • - Hoe belangrijk is het om een voldoende gedetailleerde factuur te maken resp. ontvangen ?
 • - Hoe voor uw pensioenopbouw de 80%-regel toepassen en optimaliseren bij tijdelijke vermindering of stopzetting bezoldiging ?
 • - My Pension en fiscale pensioenoptimalisatie: relevant en gemakkelijk, maar ook confronterend op fiscaal vlak !
 • - De investeringsaftrek anno 2021.
 • - Fiscale coronamaatregelen: vrijstelling lokale steunpremies, verlenging gebruiksduur cheques, fiscale gevolgen i.g.v. kwijtschelding huur, studentenbezoldigingen, …
 • - De aftrek van de kosten van onroerende goederen bij privaat gebruik door de bedrijfsleider: actualiteit, standpunten fiscus, rechtspraak, hoe hiermee elke dag omgaan ?
 • - Interesten tussen verbonden vennootschappen: welke interesten toepassen ? Zijn we nu volledig verlost van het thin cap-drama ?
 • - Optimalisatie van de vennootschap anno 2021: stuur uw aanpak bij waar nodig en/of wenselijk.
 • - Optimalisatie debetstand rekening-courant.
 • - Hoe zwaar worden uw voordelen van alle aard belast in 2021 ?
 • - De algemene vergadering digitaal houden: oplossing in corona-tijde ?
 • - Nu toch verrekening van een FBB voor Franse dividenden !
 • - Verhoogde belastingvrije som voor mantelzorg.
 • - Hogere belastingvermindering voor kosten kinderopvang.
 • - Consumptiecheques: een éénjaarsvlieg ?
 • - Niet-indexering in de personenbelasting: concrete gevolgen.
 • - enz.
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  31/03/2021 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie