Van jaarafsluiting over boekhoudkundig resultaat tot belastbare basis in 2020 op basis hervormde VenB !

Van jaarafsluiting over boekhoudkundig resultaat tot belastbare basis in 2020 op basis hervormde VenB !

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Concrete toepassing hervorming VenB op basis aangifte!
Welke aspecten van de hervormde vennootschapsbelasting hebben een impact op de jaarafsluiting? Zijn er afsluitwerkzaamheden die anders verlopen dan de jaren ervoor?
De hervorming van de vennootschapsbelasting moet voor een eerste keer ten volle toegepast worden bij de opmaak van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, aanslagjaar 2021.
Sedert het Zomerakkoord van 2017 zijn er in aanslagjaar 2019, aanslagjaar 2020 en nu voor het eerst ook in aanslagjaar 2021 diverse wijzigingen aangebracht.
Wij overlopen systematisch de nieuwe aangifte en tonen u concreet hoe u de nieuwe bepalingen van de hervormde VenB moet toepassen.
Impact hervormde VenB op aangifte.

 • Wat zijn de nieuwe wijzigingen uit de laatste fase van de hervorming vennootschapsbelasting waarmee we nu rekening moeten houden?
 • Wat is de nieuwe volgorde van de fiscale bewerkingen?
 • Wat moeten we doen met onze overlopende rekeningen?
 • Hoe komt men in de praktijk van fiscaal resultaat tot belastbare basis?
 • Wat zijn de actuele fiscale principes inzake afschrijvingen (pro-ratering, degressief, enz.)
 • Kan u nog voorzieningen aanleggen?
 • Welke aftrekposten en -beperkingen kunnen worden toegepast,
 • Hoe de klassieke fiscale aftrekposten toepassen?
 • Welke wijzigingen werden aan deze aftrekposten doorgevoerd?
 • Welke wijzigingen aan de ‘niet-aftrekbare bestanddelen’ en aan de ‘definitief belaste inkomsten’?
 • Hoe aftrek voor innovatie inkomsten correct berekenen?
 • Wat zijn de voorwaarden van de investeringsaftrek en hoe correct berekenen?
 • Belangrijk voor verbonden vennootschappen : Wat is het fiscaal voordeel van en de voorwaarden voor de aftrek van de groepsbijdrage? Onder welke voorwaarden wordt de ‘verschuiving’ van winsten tussen vennootschappen van eenzelfde groep toegelaten?
 • Hoe de aftrek voor risicokapitaal correct toepassen ?
 • Hoe de aftrek van vorige verliezen verwerken ?
 • Hoe de “carry forward” van verliezen in de aangifte verwerken?
 • Hoe moeten de Corona premies in de aangifte worden verwerkt?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie