Waardering vruchtgebruik: wie durft nog na de "rule of thumb" (aka methode rulingcommissie)

Waardering vruchtgebruik: wie durft nog na de "rule of thumb" (aka methode rulingcommissie)

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Vruchtgebruik is een enorm populaire methode om een groot deel van de kostprijs van onroerend goed ten laste van de vennootschap te nemen, terwijl na afloop van het vruchtgebruik de volle eigendom privé zit, en dus ook privé de meerwaarde of de inkomsten kunnen worden genoten.

De waardering van vruchtgebruik heeft echter al enkele woelige watertjes doorzwommen. Van de grote controleactie in 2013 die de zogenaamde “methode Ruysseveld” nog tolereerde of zelfs aanmoedigde, over de gewijzigde standpunten van de rechtspraak tot de fameuze vuistregel of “rule of thumb” van de rulingcommissie. De ontwerp-aanvraag van de rulingcommissie waarin wordt meegegeven hoe de waardering dient te gebeuren.
Maar is deze waarderingsmethodiek van de rulingcommissie wel correct?
In dit KennisAteliers overloopt Philippe Salens met jullie de verschillende methodieken en waarderingsmethodes voor het vruchtgebruik:

 • Wat is vruchtgebruik?
 • Wat is de economische waarde van vruchtgebruik voor de verkrijger?
 • Is de “rule of thumb” van de rulingcommissie goed? Voordelig? Of is deze nadelig?
 • Mogen we een eigen waardering hanteren?
 • Wat als onze eigen waardering afwijkt van de waardering van de rulingcommissie?
 • Hoe moeten we onze waardering onderbouwen?
 • Welke aspecten van de waardering zijn van belang?
 • Wat als we (grote) verbouwingswerken plannen?
 • Hoe moet het vruchtgebruik worden berekend als we een grond aankopen waarop we een gebouw willen oprichten?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie