Wordt een master in het aanvragen van bankkredieten voor ondernemingen. Tips & Tricks!

Wordt een master in het aanvragen van bankkredieten voor ondernemingen. Tips & Tricks!

Chris Wouters
Business Partner & Advisor BV

foto van de spreker Chris Wouters

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Als ondernemer, financieel verantwoordelijke, accountant of adviseur wenst u professioneel te onderhandelen om bankfinanciering op een optimale manier aan te vragen en te onderhandelen.  Deze webcast geeft vanuit een zeer  rijke praktijkervaring een inzicht hoe een kredietvraag samen te stellen en te onderhandelen om bankiers als partner mee aan boord te nemen en te houden, ook in moeilijke omstandigheden. Uw eventuele vragen zullen beantwoord worden.  Wordt (nog meer) master in het succesvol onderhandelen van bankkredieten voor ondernemingen. 
Welke gegevens heeft een bankier nodig en hoe verzamelen we die?

 • Historische gegevens,
 • Groeps- en financieringsstructuur
 • Business Plan/Business Model
 • Begroting en eventuele financiële scenario-analyse
 • Bedrijfsbezoek en overleg met het management
 • Bepaling van financiële behoefte, vraagstelling en argumentatie
 • Andere ?
Hoe structureren we de kredietvraag concreet zodat een bankier kan beslissen?
 • Synthese
 • Kwalitatieve gegevens
 • Kwantitatieve gegevens
 • Vraag, structurering financiering en zekerheden, Argumentatie
Hoe beoordeelt een bankier uw kredietaanvraag?
 • Compliance, Risico inschatting en kredietbeleid
 • Prijszetting
 • Voorafgaande en tussentijdse controlepunten
Een voorbeeld dossier om uw bankier te overtuigen
Het kredietonderhandelingsproces: tips & tricks
 • Het proces en de gedragscode Febelfin
 • Steunmaatregelen
 • Eén of meerdere bankiers?
 • Tips & Tricks
 • Vragen en Antwoorden

Deze webcast geeft u een stapsgewijs overzicht van de aandachtspunten waarmee we te maken krijgen bij de (her)onderhandeling van ondernemingskredieten met uw bankier.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie