Aftrek kosten onroerend goed versus de fiscus: actuele stand van zaken en optimalisatie!

Aftrek kosten onroerend goed versus de fiscus: actuele stand van zaken en optimalisatie!

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 2,0 uren.

BIV: 2 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kosten onroerend geen beroepskosten volgens de fiscus !
De aftrek van kosten van onroerend goed in de vennootschap, blijft moeilijk voor de fiscus.  Of het nu om een vruchtgebruik of ander zakelijk recht gaat of om onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld.  De fiscus doet bijna dikwijls moeilijk over de aftrekbaarheid van de kosten, zeker als het onroerend goed gebruikt wordt door een bedrijfsleider.  De fiscale rechtbanken en hoven lijken de fiscus meer en meer te volgen in het verwerpen van die kosten als beroepskosten … of toch niet !?

In een kernachtige en praktijkgerichte uiteenzetting bespreekt Filip Mees voor u de recente standpunten van zowel de fiscus als de rechtspraak alsook de mogelijkheden om uw dossier zo goed mogelijk op te bouwen en voor te bereiden voor een eventuele fiscale controle.

Hoe risico’s vermijden en anticiperen ?!
- Hoe de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren ?
- Hoe een duidelijke en goed gedocumenteerde keuze maken: de verhuur of bezoldiging in natura?  
- Hoe moet de bezoldigingstheorie concreet  toegepast worden?
- Volstaat een voordeel van alle aard voor de fiscale aftrekbaarheid?
- Wat indien een markconforme huur betaald wordt ?
- Kan de fiscus zomaar kosten als onredelijk verwerpen?  Wanneer zijn kosten overdreven
- Wat met het argument dat het een investering is voor de vennootschap ?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 146 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie