Check-up BTW 2022 – Gestructureerde check-up van uw BTW-kennis!

Check-up BTW 2022 – Gestructureerde check-up van uw BTW-kennis!

Evy Van Dijck
Dé btw-lijn.

foto van de spreker Evy Van Dijck

Karen Truyers
VAT Square

foto van de spreker Karen Truyers

Rob Van den Plas
VAT Square

foto van de spreker Rob Van den Plas

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 9,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Check-up BTW 2022: noodzakelijkeall-roundopfrissing van uw BTW kennis in 3 voormiddagen !

Check-up BTW 2022, noodzakelijk voor elke professional !
Deze Check-up BTW 2022 geeft u in 3 halve dagen een noodzakelijke ‘all-round opfrissing van uw BTW kennis.
Gestructureerd, praktijkgericht, duidelijk en direct toepasbaar, met voorbeelden en oefeningen.
 
All-round praktijkgerichte opfrissing BTW!
 

 • Structureel inzicht en principes van btw
 • soorten btw-plichtigen en hun verplichtingen
 • belastbare handelingen, leveringen van goederen en diensten en de plaats van levering
 • maatstaf van heffing & toepasselijke tarief,
 • het recht op aftrek
 • de doorrekening van kosten inzake btw
 • de administratieve btw-verplichtingen en formaliteiten: facturering, boekhouding, bij te houden registers
 • principes en aandachtspunten bij intracommunautaire verwervingen, in-en uitvoervrijstellingen
 • correcte toepassing en impact actuele thema’s.
 
Gestructureerde context voor oplossing van concrete vragen!
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt in uw dossiers.
 • Wat zijn de gevolgen van het type btw-plichtige: volledig, gemengd en gedeeltelijk btw-plichtigen?
 • Waarom is het onderscheid tussen "leveringen" en "diensten" belangrijk en wat zijn de concrete gevolgen voor de btw-plichtige?
 • Wanneer ontstaat het recht op btw-vrijstelling en wat zijn de gevolgen, hoe toepassen?
 • Hoe de plaats van dienst bepalen en wat zijn de gevolgen voor het voldoen van de btw?
 • Wanneer zijn intracommunautaire levering en invoer vrijgesteld? Waar moet u in het bijzonder aandachtig voor zijn?
 • Wanneer kunt u de BTW-heffing verleggen naar de mede-contractant?
 • Welke aandachtspunten respecteren bij verlegging?
 • Wat zijn de vereisten voor de aftrekbaarheid van btw op inkomende facturen?
 • Wanneer is volgens de btw uw factuur correct? Hoe zwaar zijn de gevolgen bij fouten?
 • BTW op kosten; aftrekbaar, niet of beperkt aftrekbaar?
 • Wat zijn de meest gemaakte fouten bij de doorrekening van kosten?
 • Wanneer moet een btw-aangifte en wanneer kiezen voor een maandelijks of een kwartaal aangifte?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 592 (excl. BTW)
 
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie