Check-up PB 2022 – breng uw PB-kennis terug op niveau !

Check-up PB 2022 – breng uw PB-kennis terug op niveau !

Pieter Debbaut

foto van de spreker Pieter Debbaut


Notice: Undefined offset: 0 in /data/sites/web/kennisateliersbe/www/echo_templates/seminar.php on line 399

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest ITAA uitgereikt.


Notice: Undefined variable: chequeFormation in /data/sites/web/kennisateliersbe/www/echo_templates/seminar.php on line 485

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

All-round praktijkgerichte opfrissing PB 2022 !

 
 

Noodzakelijke check-up PB 2022 voor elke cijferberoeper !
Wie durft vandaag nog met zekerheid antwoord geven op vragen over personenbelasting ??  Federale regels, Gewestelijke bevoegdheden, steeds complexer, meer codes, andere vakken, …
De PB is voor de cijferberoeper wellicht het moeilijkste vakdomein.
Daarom is deze Check-up PB 2022 van 3 voormiddagen ontzettend noodzakelijk.

All-round praktijkgerichte opfrissing PB 2022 !
De Check-up PB 2022 geeft u een gestructureerd totaal beeld van de PB vandaag.
- synthetisch inzicht in de structuur van de PB 2022
- belangrijkste optimalisaties en besparingen
- oplossingen belangrijkste knelpunten en conflicten
- specifieke aandachtspunten vrije beroepers
- voorbeelden en oefeningen

Round-up belangrijkste uitdagingen PB 2022 !
De 3 voormiddagen Check-up PB 2022 zijn een garantie om uw kennis PB op te frissen en de PB adequaat toe te passen. Geen ballast: de essentie van de praktijk in functie van de aangifte.
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt in uw dossiers, zoals:
- Welke personen kunnen ten laste zijn en wat zijn de voorwaarden en impact ?
- Kunnen werknemers en bedrijfsleiders belastingvrije inkomsten hebben ?
- Wat zijn de modaliteiten om onbelast bij te verdienen ?
- Hoe moet u uw buitenlandse inkomsten correct aangeven ?
-  Wat zijn diverse inkomsten en toevallige winsten en baten ? Hoe worden die belast ?
- Welke kosten zijn aftrekbaar in de PB ?
- Kiezen voor forfaitaire kosten of voor bewezen kosten ?
Welke regels toepassen bij onroerend goed in de PB ?
- Welke leninglasten voor onroerend goed moeten waar op de aangifte komen ?
- Hoe onroerende inkomsten correct aangeven ? Zijn er mogelijkheden tot optimalisaties ?
- Hoe moeten buitenlandse onroerende goederen worden verwerkt in de aangifte?
- Hoe moeten de Corona-vervangingsinkomsten worden aangegeven en belast?
- Hoe worden roerende inkomsten aangegeven en belast ?
- Hoe kan de ingehouden roerende voorheffing recupereren?
Wat kan verstaan worden onder auteursrechten ? Welke optimalisaties zijn er eventueel mogelijk ?
-  Wat zijn de fiscale aspecten pensioenopbouw van een zelfstandige ? Wat zijn de huidige mogelijke fiscale optimalisaties en besparingen ?
- Welke zijn de federale en gewestelijke belastingverminderingen en -kredieten?
 

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 592 (excl. BTW)
 
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie