De patrimoniumvennootschap: meer dan ooit efficiënt fiscaal instrument !? Ook vandaag nog veel voordelen !

De patrimoniumvennootschap: meer dan ooit efficiënt fiscaal instrument !? Ook vandaag nog veel voordelen !

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

BIV: 3.5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Hoe patrimoniumvennootschap het best gebruiken?!
Privé-verhuur zal binnenkort zwaarder belast worden. Ook andere onroerende inkomsten zullen door de postcorona overheidsschuld in het vizier komen. Dit in combinatie met de hervorming van de vennootschapsbelasting, maakt dat een  patrimoniumvennootschap voordeliger wordt.
 
Patrimoniumvennootschap fiscaal nog interessant !
Dit kennisatelier geeft u een praktijkgericht inzicht in de actuele bruikbaarheid van een patrimoniumvennootschap voor een fiscaal optimaal beheer van onroerend goed. Met een concrete analyse van de fiscale en boekhoudkundige aandachtspunten. Praktisch, pragmatisch, aan de hand van cijfervoorbeelden.
 
Hoe fiscaal optimaal werken met een patrimoniumvennootschap?

 • Hoeveel kan en mag ik nog afschrijven van onroerende investeringen in mijn patrimoniumvennootschap?
 • Mag ik de ‘bijkomende kosten’ bij een aankoop van onroerende goederen maximaal in kosten brengen?
 • Kan mijn patrimoniumvennootschap genieten van de investeringsaftrek van 25 %?
 • Kan een patrimoniumvennootschap genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?
 • Wanneer ik wil investeren in een bedrijfsgebouw, doe ik dit best privé of via een patrimoniumvennootschap?
 • Kan ik nog optimaliseren adhv een voorziening voor groot onderhoud?
 • Klopt het dat ik met de mogelijkheid om een meerwaarde te gaan spreiden eigenlijk géén belastingen betaal?
 • Komen verbouwingswerken ook in aanmerking als herinvestering bij gespreide taxatie volgens art. 47 WIB92?
 • Kan mijn patrimoniumvennootschap dividenden uitkeren aan de aandeelhouders voor zo’n 64 % netto van de bruto inkomsten?
 • Kan ik het verlies van mijn patrimoniumvennootschap in mindering brengen van de winst van mijn werkvennootschap?
 • Kost een schenking van een onroerend goed dat ik persoonlijk bezit, nu meer of net minder dan het schenken via een patrimoniumvennootschap?
 • Waarom bouwt een patrimoniumvennootschap normaal gezien méér geld op dan ze winsten/reserves realiseert ? Waarom is dit handig bij het gespreid belasten van een meerwaarde?
 • Is de btw altijd een spelbreker bij een patrimoniumvennootschap en zijn hier ‘ontsnappingsroutes’ mogelijk ? Kan mijn vennootschap bv. genieten van het 6 % BTW-tarief?
 • Wat zijn de voordelen om onroerend goed niet onder te brengen in een vennootschap?
 • Hoe de inbreng van onroerend goed in de vennootschap optimaliseren?
 • Waarom haal ik normaal gezien een onroerend goed beter niet uit een (patrimonium-)vennootschap halen?
 • Betaal ik effectief tot 75 % ‘minder’ erfbelasting/successierechten wanneer mijn onroerende goederen in een patrimoniumvennootschap zijn ondergebracht?
 • Hoe kunt u een patrimoniumvennootschap zo goedkoop mogelijk beëindigen? - …
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie