De Quasi-inbreng bestaat niet meer in de BV! Volledig vrij spel? Of toch nog aandachtspunten?

De Quasi-inbreng bestaat niet meer in de BV! Volledig vrij spel? Of toch nog aandachtspunten?

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De quasi-inbreng is als concept geschrapt in de BV. Wil dat zeggen dat we op dit ogenblik volledig vrij spel hebben? Voor een inbreng in natura is namelijk nog steeds de tussenkomst van een bedrijfsrevisor nodig.
De quasi-inbreng, een concept dat destijds werd ingevoerd om de omzeiling van de regels inzake inbreng in natura tegen te gaan, bestaat niet langer in het boek over de besloten vennootschap. Er is dus niet langer de tussenkomst van een bedrijfsrevisor vereist in de nieuwe BV.
We spreken echter over een quasi-inbreng van zodra een oprichter, aandeelhouder of bestuurder onmiddellijk na de oprichting van een vennootschap persoonlijke goederen (een handelszaak, een personenwagen,…) verkoopt aan de vennootschap. De verkoopprijs wordt in vele gevallen zelfs niet betaald door de vennootschap, maar als schuld op de rekening-courant gezet.
Wil dat zeggen dat vanaf nu elke vorm van controle op de “quasi-inbreng” wegvalt?
In dit KennisAtelier bekijken we de volgende aandachtspunten:

 • Wat is een quasi-inbreng
 • Bestaat een quasi-inbreng nog als concept? Los van de juridische kwalificatie?
 • Wat als we deze verkoop aan niet-marktconforme voorwaarden doen?
 • Wat is de aansprakelijkheid van de oprichters/aandeelhouders/bestuurders?
 • Heeft de accountant hier enige vorm van aansprakelijkheid?
 • Hoe verhoudt de “quasi-inbreng” zich tot de nieuwe vereisten van het financiële plan?
 • Moet hiermee rekening worden gehouden in het aanvangsvermogen?
 • Moet de belangenconflict regeling worden toegepast? Zoja, hoe kan je die correct toepassen?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie