Doorrekening kosten en doorfacturatie: correcte toepassing complexe BTW regels !

Doorrekening kosten en doorfacturatie: correcte toepassing complexe BTW regels !

Stefan Ruysschaert
FOD Financiën

foto van de spreker Stefan Ruysschaert

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De BTW-regels optimaal en correct toepassen bij het doorfactureren van kosten tussen al dan niet verbonden ondernemingen.

Hoe de BTW-regels bij doorfacturatie optimaal en correct toepassen
Dit kennisatelier legt u klaar en duidelijk uit hoe u de BTW-regels optimaal en correct toepast bij het doorfactureren kosten tussen al dan niet verbonden ondernemingen.
 U weet perfect wat kan en niet kan, met speciale aandacht voor de verschillen ten opzichte van vroeger.

Doorrekening van kosten: hoe de regels correct toepassen
Doorfactureren kosten versus dienstverlening
Globale of afzonderlijke doorfacturering
- Wanneer zijn doorgefactureerde kosten “voorschotten” en blijven ze buiten de maatstaf van heffing?
- Doorfacturering van:
belastingen en heffingen
verzekeringspremies,
- personeelskosten
- autokosten, restaurant- en hotelkosten, andere reiskosten
- kosten van onthaal, reclamekosten
- werken in onroerende staat
onderhoudswerken, huurkosten
afschrijvingen, drukwerk, …
- Doorfacturering van “buitenlandse” kosten: verplichtingen in het buitenland?
Aftrekbaarheid van de BTW op doorgerekende kosten
- Doorfacturering van “vrijgestelde” kosten: kan vrijstelling worden doorgetrokken?
- Wat met schadevergoedingen?
- Mogelijkheden tot het vermijden van doorfacturering
-  Inschatting van de mogelijke risico’s (naheffing btw, boeten en interesten, niet-aftrekbaarheid van btw)
Mogelijk nut van een BTW-eenheid bij doorfacturering
- Doorrekening van kosten in het kader van een collectieve waarborgverplichting.
- De kostendelende vereniging en de wijziging sinds 1 januari 2022
- Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector
- Het verschil tussen een agent en een commissionair
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie