Financieel plan (& budgettering) : hoe aantonen dat uw vennootschap haar schulden zal kunnen (blijven) betalen?!

Financieel plan (& budgettering) : hoe aantonen dat uw vennootschap haar schulden zal kunnen (blijven) betalen?!

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Tijdens de oprichting van een vennootschap wordt u sinds het nieuwe WVV geconfronteerd met de vereiste van een strenger financieel plan.
Concrete handleiding opmaken financieel plan conform nieuw vennootschapsrecht !

 • Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV?
 • Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan?
 • Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de evolutie van de behoefte aan werkkapitaal?
 • Hoe de juiste raming van de liquiditeiten doorvoeren op 24 maanden?
 • Hoe de juiste rentabiliteit berekenen?
 • Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand?
Door het nieuwe vennootschapsrecht worden de uitkeringen van het vermogen aan de aandeelhouders en tantièmes, onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: een balanstest en een liquiditeitstest.
 • Hoe in kader van het budget: cashflow statement opstellen bij dividenden en tantièmes?
 • Wat is de balanstest en hoe berekenen?
 • De liquiditeitstest: hoe op basis van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen ( art 5:122 WVV)?
 • Hoe het financieel plan opstellen voor 12 maand?
 • Hoe de behoefte aan werkkapitaal berekeningen op basis van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” vastgesteld door de raad van bestuur?
 • Hoe stellen we de gebudgetteerde balans op die aansluit op de gebudgetteerde resultatenrekening en die rekening houdt met de toekomstige evolutie aan behoefte aan werkkapitaal?
 • Wat wordt verwacht van een “goede huisvader” accountant bij het opstellen van dit  budget?

Deze sessie geeft u praktische tips om de uitkeringstest concreet uit te voeren.

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie