Hoe de BTW verleggingsregels correct (laten) toepassen? Concrete leidraad met praktijkcases voor zowel inkomende als uitgaande facturen!

Hoe de BTW verleggingsregels correct (laten) toepassen? Concrete leidraad met praktijkcases voor zowel inkomende als uitgaande facturen!

Karen Truyers
VAT Square

foto van de spreker Karen Truyers

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Concrete, praktijkgerichte bespreking van de btw-verleggingsregels.
Dit kennisatelier geeft u concreet inzicht in de toepassing van de verleggingsregels op basis van praktijkcases.

 • Wanneer zijn welke verleggingsregels van toepassing?
 • Wat zijn de gevolgen en wat bij onterechte of onjuiste verleggingen, zowel bij inkomende als uitgaande facturen?
 • Wat zijn de gevolgen als mijn leverancier de regels niet correct toepast?
 • Over welke handelingen moet de BTW worden verlegd in de Belgische aangifte
 • Handelingen door niet in België gevestigde personen
 • Vermeldingen op de facturen
 • Sancties in geval van geen verlegging en gevaren daaraan verbonden.
Welke factuurvermeldingen en hoe in de aangifte ?
Bij elke praktijkcase worden de verplichte factuurvermeldingen aangegeven en hoe de betrokken transacties moet gerapporteerd worden in de btw-aangiften en eventuele IC listings
 
Praktijkcases BTW-verleggingen ! Welke regels zijn van toepassing wanneer:
 • Een buitenlandse installateur van elektrische installaties werken doet op een werf in België voor een Belgische onderneming.
 • Een Belgische groepsonderneming een licentie verleent aan groepsvennootschappen gevestigd in andere EU en niet-EU landen.
 • Een buitenlandse groepsvennootschap een licentie verleent aan een Belgische groepsvennootschap.
 • Een Belgische doktersvennootschap een abonnement neemt op een databank van een Engelse firma.
 • Een Belgische firma een langs elektronische weg verrichte dienst aankoopt uit een niet-EU land. Zonder toepassing van BTW?
 • Belgische, intracommunautaire en internationale goederentransportdiensten worden aangerekend door buitenlandse of Belgische transporteurs aan Belgische ondernemingen.
 • Een Belgisch representatiekantoor van een buitenlandse firma telecommunicatiediensten afneemt van een buitenlandse telecomoperator.
 • Een buitenlandse aannemer een gebouw opricht dat zal fungeren als representatiekantoor voor een Nederlandse onderneming.
 • Een Belgische kleine onderneming adviesdiensten verstrekt aan een Nederlandse klant.
 • Een buitenlandse onderneming logistieke diensten afneemt van een Belgische logistieke firma.
 • Een Belgische aannemer een gebouw opricht in Nederland voor een Nederlandse firma
 • Een Belgische aannemer een gebouw verbouwt in Frankrijk voor een Franse firma.
 • Een Belgische onderaannemer in opdracht van een Nederlandse hoofdaannemer werken uitvoert aan een gebouw gelegen in België.
 • Een Belgische vzw die vrijgesteld is wegens maatschappelijk werk materialen aankoopt in Nederland.
 • Een Belgische vrijgestelde kleine onderneming een toonbank aankoopt in Frankrijk.
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 146 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie