Kapitaalverminderingen & inkoop eigen aandelen: waarom ze nog fiscaal interessant kunnen zijn!

Kapitaalverminderingen & inkoop eigen aandelen: waarom ze nog fiscaal interessant kunnen zijn!

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kapitaalverminderingen: geviseerd, complex, maar toch zo veel potentieel ! Hoe veilig toepassen ?!

Wanneer en hoe kapitaalvermindering concreet toepassen.
Kapitaalvermindering wordt  te pas en te onpas geviseerd door de fiscus.  Weinigen durven daarom deze techniek nog toe te passen.  En toch kan een kapitaalvermindering nuttig zijn.  Meer nog,  het kan het dé oplossing zijn om familiale, financiële of successie-problemen op te lossen.

Duidelijk inzicht in complexe wetgeving met ontelbare rulings, rechtspraak !
Kapitaalvermindering wordt door verschillende wetgevingen geregeld en daarbij komen nog de ontelbare rechtspraken, rulings, interpretaties enz.  Die complexiteit schrikt uiteraard veel professionals af om nog een kapitaalvermindering te adviseren.  In dit kennisatelier geven wij u duidelijk inzicht in de limieten van de wetgeving en de interpretaties van de administratie.

Wat kan nog, wat zijn de gevolgen en hoeveel het kan opleveren ?!
- Kan een kapitaalvermindering op vandaag eigenlijk nog uitgevoerd worden en wat zijn de vele spelregels waarmee rekening moet worden gehouden?
- Hoe bereken ik precies de herkwalificatie van een kapitaalvermindering in dividend en geeft dit eigenlijk nog een voordeel?
- Is een herkwalificatie nu zo erg? Kan ook dit deel uitmaken van een optimalisatie?
- Klopt het dat ik soms de testen, netto-actief-test en liquiditeitstest niet altijd moeten uitgevoerd worden?
- Is de uitkering van een “beschikbare inbreng” als een kapitaalvermindering te bekijken?
- Afhankelijk van het antwoord op de vorige vraag: hoe breng ik dan best mijn middelen in mijn vennootschap;
- Is de opheffing van een volstorting van kapitaal/inbreng een kapitaalvermindering?
- En… wat is de invloed van corona op een kapitaalvermindering: waar duikt die overal op?
 
Hoe inkoop van eigen aandelen een interessant fiscaal instrument kan zijn !
 
Complex en geviseerd door de fiscus ?!
De fiscus heeft er in het verleden alles aan gedaan om de inkoop van eigen aandelen te ontmoedigen.  Bovendien is het een complexe materie.  
De fiscale wijzigingen door het WVV maakt van het inkopen van eigen aandelen terug een fiscaal vriendelijk systeem. Onder andere om financiële middelen van een vennootschap aan te wenden bij de herschikking van het aandeelhouderschap.

Inkoop eigen aandelen is in beginsel geen belastbaar feit !
Nog steeds bestaat het misverstand dat de zuivere inkoop van eigen aandelen een belastbaar feit vormt. Dit is het in beginsel niet, met uitzondering van een 4-tal situaties. Hierdoor ontstaat een grote flexibiliteit om sommige moeilijke situaties binnen aandeelhoudersstructuren op te lossen.
Denken we bijvoorbeeld maar aan de situatie waar een familielid moet worden uitgekocht waarbij er persoonlijk onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn.

Grote flexibiliteit en oplossing voor veel problemen !
Volgende onderwerpen komen aan bod:
- de inkoop van eigen aandelen tot de grens van 20 %,
- de inkoop boven de 20 %, de inkoop van een natuurlijke persoon aandeelhouder
- de inkoop vanuit een andere vennootschap.
- de problematiek inzake de roerende voorheffing,
- de mogelijke toepassing van de moeder-dochterrichtlijn,
- de toepassing van de DBI-aftrek.

Waarom, wanneer en hoe eigen aandelen inkopen ?
- Is een zuivere inkoop van eigen aandelen altijd een belastbaar feit ? En wanneer precies is het wel of niet een belastbaar feit ?
- Welke flexibiliteit biedt een inkoop om sommige moeilijke situaties binnen, al dan niet familiale, aandeelhoudersstructuren op te lossen?
- Mag ik door het nieuwe WVV nu meer dan 20 % van de aandelen inkopen ?
- Wat is het fiscale gevolg van een inkoop van eigen aandelen boven de 20 % ?
- Wordt dit fiscaal dan als een dividend dan wel een meerwaarde op aandelen behandeld ?
- Klopt het dat een inkoop boven de 20 % zelfs mogelijk is zonder een extra fiscale druk ?
- Moet een BV ingekochte aandelen nog altijd na 24 maanden vervreemden ?
- Als drie kinderen elk een derde hebben van alle aandelen en één kind (die de aandelen in eigen naam aanhoudt) wordt uitgekocht via een inkoop van eigen aandelen, is hier dan altijd een roerende voorheffing op verschuldigd?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie