Master Class Reorganisaties van vennootschappen onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Noodzakelijke en grondige update!

Master Class Reorganisaties van vennootschappen onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Noodzakelijke en grondige update!

Wat zijn de mogelijkheden, technische aspecten en valkuilen ?

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De Master Class Reorganisatie van ondernemingen is opgebouwd rond enkele centrale onderwerpen, met name de fusie, splitsing en inbreng van bedrijfstak.
Bij elk thema worden de diverse fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijk aspecten behandeld, met bijzondere aandacht voor de bepalingen uit het nieuwe Wetboek Vennootschappen, en dit alles met bijzondere aandacht voor de relatie tussen die verschillende rechtstakken en hun wederzijdse impact.
Op basis van diverse praktijkvoorbeelden krijgt u concreet inzicht in de praktijk van reorganisaties, direct bruikbaar in uw eigen dossiers.
 
Volgende onderdelen komen aan bod :

1. Fusie en geruisloze fusie

 • vormen van fusie
 • wat zijn de mogelijke procedures die voorzien zijn ?
 • berekening van de ruilverhouding en praktische toepassingsvoorbeelden
 • boekhoudkundig continuïteitsbeginsel
 • gevolgen voor derden (overdracht van vorderingen, van schulden, van arbeidsovereenkomsten)
 • fiscale aandachtspunten (vrijstellingsvoorwaarden, fusiemeerwaarden en-minderwaarden, problematieken inzake fiscale verliezen, enz)
 • fiscale aandachtspunten inzake BTW en registratierechten

2. Splitsing, partiële splitsing en het nieuwe concept “partiële geruisloze splitsing”
 • vormen van splitsing
 • wat zijn de mogelijke procedures die voorzien zijn ?
 • berekening van de ruilverhouding en praktische toepassingsvoorbeelden
 • boekhoudkundig continuïteitsbeginsel
 • fiscale aandachtspunten (vrijstellingsvoorwaarden, fiscale verdeling van eigen vermogen, problematieken inzake fiscale verliezen, enz)
 • fiscale aandachtspunten inzake BTW en registratierechten
 
3. Inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen
 
 • onderscheid tussen beiden
 • procedures en verslaggeving
 • voorwerp van de inbreng (onroerende goederen, participaties, handelsschulden en -vorderingen, voorraden, liquide middelen, cliënteel en onlichamelijke goederen)
 • gevolgen van de inbreng (overdracht van passiva en van arbeidscontracten)
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 550 (excl. BTW).

Het seminarie is betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving (indien van toepassing) en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie