Meest gemaakte BTW fouten opsporen en rechtzetten! Welke gevolgen bij controle? Hoe naheffingen en hoge boetes vermijden?

Meest gemaakte BTW fouten opsporen en rechtzetten! Welke gevolgen bij controle? Hoe naheffingen en hoge boetes vermijden?

Webcast: 21/12/2022

Karen Truyers
VAT Square

foto van de spreker Karen Truyers

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Vermijd naheffingen en boeten door zelf fouten op te sporen!
In de praktijk blijft het toepassen van de ingewikkelde btw-regels niet eenvoudig. Bovendien is bij btw een hoog boeteregime toepasselijk en hoge nalatigheidsinteresten. Denk hierbij maar aan:

 • de problematiek van het bewijs inzake toegepaste vrijstellingen,
 • een btw-tarief werd verkeerdelijk toegepast,
 • een btw-vrijstelling wordt ingeroepen waar men dat niet mocht,
 • een btw-verlegging wordt ten onrechte niet toegepast
 • Om naheffingen en boeten te vermijden is het echter belangrijk fouten te voorkomen of met kennis van zaken te verbeteren.
Vertrouw niet blindelings op de btw-aangifte gegenereerd door uw boekhoudsoftware!!
 
Hoe BTW-fouten voorkomen en hoe rechtzetten ?!
Meer dan ooit is het belangrijk inzicht te hebben in de fouten die kunnen gemaakt worden, wat de oorzaak is en hoe op te lossen. Daarom komen onder meer volgende items komen aan bod:
 • Correct factureren van diensten: indeling van klanten in btw-plichtigen en niet-btw-plichtigen
 • Omschrijving en gebruik van btw-codes, bv. btw-codering die vastligt op klanten- en/of leveranciersniveau versus btw-codes die vastliggen op grootboekrekening niveau
 • Hoe de btw-aangifte nakijken op logische fouten?
 • Waardoor gaan de flikkerlichten bij de fiscus branden? Toelichting over datamining of slimme software
 • Zelf uitgevoerde werken aan eigen gebouwen
 • Leveringen van goederen: de fysische goederenstroom is determinerend
 • Goederen van het bedrijf gebruiken voor andere doeleinden dan die waar ze oorspronkelijk voor werden bedoeld: gelijkgestelde leveringen en diensten
 • Overbrengingen en niet-overbrengingen. Register van verzonden/ontvangen materialen
 • Online verkopen van goederen: speciale regels voor btw-doeleinden?
 • Recht op aftrek en recht op teruggaaf: specifieke aftrekbeperkingen, gemengde btw-plichtigen, formaliteiten, voordelen van alle aard
 • Aanrekenen btw of btw verlegd: buitenlandse btw-plichtigen, werk in onroerende staat, …
 • Doorrekening van kosten
 • Ontvangst facturen met onterechte aanrekening van btw van de EU-lidstaat van de leverancier
 • Goederen houden op te bestaan in de onderneming: herzieningen van de btw
 • Afboeken van dubieuze debiteuren
 • Bewijs van vrijstellingen en leveringen in het buitenland
 • Tijdige opname van transacties in de periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgave

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  21/12/2022 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie