Practicum woonkredieten 2022 - Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB !

Practicum woonkredieten 2022 - Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB !

Pieter Debbaut

foto van de spreker Pieter Debbaut

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB !
Schematisch overzicht diverse stelsels met voorwaarden en fiscale voordelen.
In dit kennisatelier wordt zowel federaal als per gewest een overzicht gegeven van de basisstelsels zoals de (geïntegreerde) woonbonus, de chèque-habitat, enz. en de stelsels in een uitdoofscenario zoals verhoogde vermindering voor bouwsparen, complementaire interest, enz.
De voorwaarden om te genieten van die fiscale voordelen worden systematisch aangebracht. Aan de hand van schema’s wordt een overzicht geboden van alle nog bestaande stelsels in hun tijdsperspectief.
 
Praktische verwerking woonkredieten in de aangifte PB!
Dit practicum maakt u en uw medewerkers vertrouwd met de verwerking van de woonkredieten en levensverzekeringen in het nieuwe aangifteformulier PB.
Het fiscaal begrip “eigen woning” wordt grondig geanalyseerd en via voorbeelden en oefeningen gekaderd in de gewestelijke bevoegdheden. De mogelijke combinaties van stelsels worden uitgewerkt en vertaald naar de codes in het aangifteformulier.
 
Correcte toepassing fiscaliteit woonkredieten in de PB & de belastingvoordelen.
Tijdens het practicum PB woonkredieten zal alle aandacht gaan naar het correct verwerken van de woningkredieten en levensverzekeringen bij het invullen van de aangifte PB en het uitrekenen van de gewestelijke en federale belastingvoordelen.
Komen hierbij o.a. aan bod:

  • combinaties van 'oude' en 'nieuwe' woonbonussen en (gebonden) verzekeringen,
  • combinaties van federale en gewestelijke regelingen,
  • herfinancieringsleningen en wederopnames
  • pandwissel of hypotheekoverdracht
  • gebonden levensverzekeringen (optimalisatie via 2de en 3de pensioenpijler)
  • cumul korf lange termijnsparen (niet gebonden levensverzekeringen) en woonbonus
  • opportuniteit lange termijnsparen bij nieuwe leningen

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie