Verhuur onroerend goed met btw, onroerende lease, vestiging zakelijke rechten of btw-eenheid: wat is de beste keuze voor uw bedrijfsgebouwen?

Verhuur onroerend goed met btw, onroerende lease, vestiging zakelijke rechten of btw-eenheid: wat is de beste keuze voor uw bedrijfsgebouwen?

Evy Van Dijck
Dé btw-lijn.

foto van de spreker Evy Van Dijck

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

U hoort vaak het advies om uw bedrijfsgebouwen af te zonderen in een patrimoniumvennootschap? De (passieve) verhuur van een onroerend goed vanuit de patrimoniumvennootschap aan de exploitatievennootschap is echter vrijgesteld van btw. Hierdoor verliest u recht op aftrek van btw op de kosten die verband houden met dit onroerend goed en wordt u mogelijks geconfronteerd met een negatieve herziening.

In dit seminarie overlopen we met u mogelijke oplossingen:
 

  • een verhuur met optionele btw-heffing voor opslagruimten en andere gebouwen (o.a. voor welke gebouwen kan verhuur met btw worden toegepast?  Hoe zit het met de uitbreiding van de herzieningstermijn? Hoe moet deze concreet berekend worden? …)
  • de vestiging van zakelijke rechten (onder welke voorwaarden kunnen zakelijke rechten met btw gevestigd worden? Is er een minimum maatstaf van heffing voor dit zakelijk recht? ...)
  • een actieve terbeschikkingstelling (wat zijn de voorwaarden? Praktische voorbeelden?)
  • een onroerende financieringshuur (wat zijn de voorwaarden? Hoe moet dit geformaliseerd worden?...)
  • de oprichting van een BTW-eenheid (wat zijn de voorwaarden voor oprichting? Moeten sommige entiteiten toetreden? ...
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 146 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie