Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus! Praktisch verloop, uw rechten, aandachtspunten (do's en don'ts), gevolgen, ...

Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus! Praktisch verloop, uw rechten, aandachtspunten (do's en don'ts), gevolgen, ...

Charlotte Lardenoit
Sansen International Tax Lawyers

foto van de spreker Charlotte Lardenoit

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Degelijke voorbereiding op visitatie van fiscus noodzakelijk !!
De fiscale administratie beschikt met het visitatierecht over een krachtig wapen. Het belang daarvan in de praktijk wordt steeds groter. Van zodra de administratie “visiteert” gebruikt zij alle middelen om haar taxatie op te bouwen. Het is het woord van de belastingplichtige tegen het woord van de administratie die alle gegevens uit de visitatie, aanwendt. U bent dus beter voorbereid om te weten wat mag en wat niet mag.
De fiscale ambtenaren mogen alle onroerende goederen betreden die de belastingplichtige professioneel of privé (met gemengd gebruik) betrekt.
Er heerst echter onduidelijkheid over de vraag hoe ver de fiscale administratie daarbij mag gaan.

Fiscus tast grenzen af van visitatierecht !
Uit een aantal ophefmakende zaken blijkt dat de administratie de laatste jaren de grenzen van het fiscaal visitatierecht aftast.  Blijkbaar is de administratie zelfs van oordeel dat het fiscaal visitatierecht gekwalificeerd kan worden als een actief zoekrecht waardoor de administratie alles wat aanwezig is in de gevisiteerde ruimten mag onderzoeken.

Praktische aandachtspunten adviseurs, wat zijn uw rechten !
- Hoe interpreteert de administratie het visitatierecht ?
- Mag de administratie uw personeel verhoren ?
- Wat met het beroepsgeheim van de accountant-boekhouder ?
- Wat zijn voor de belastingplichtige en de raadgever de belangrijkste aandachtspunten ?
- Wat houdt het bezoekrecht  precies in? Wat moet  de doelstelling  zijn van het plaatsbezoek ?
- Kan aan een controle ter plaatse van de boekhouding een onderzoek van de bedrijfsruimten gekoppeld worden ?
- Gelden er bijzondere  regels als de beroepsruimte  deel uitmaakt  van een private  woning ?
- Is aan het bezoekrecht een 'meeneemrecht' verbonden?
- Wat mag de fiscale administratie eventueel meenemen?
- Over welke  onderzoeksrechten  beschikt  de fiscale  administratie  t.a.v. computergegevens en -programma's?
- Is de aanwezigheid van de belastingplichtige zelf vereist? En wat als de belastingplichtige een vennootschap  is?
- Hoe is het recht op privacy van de belastingplichtige  gewaarborgd?
- Wat zijn de fiscale gevolgen als op onrechtmatige wijze informatie verzameld is ?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie