Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

Fiscale optimalisatie eindejaarsverrichtingen met de nieuwe regels voor aanslagjaar 2022! Roel Van Hemelen - 3.5 uren - ITAA attest

Beschrijving

Praktisch overzicht eindejaarsoptimalisatie aanslagjaar 2023!

 • Hoe kan u de afsluitingen onder aanslagjaar 2023 nog optimaliseren?
 • Welke optimalisaties worden moeilijker door de wijzigingen of door de concrete houding van de fiscus, enz.
 • Welke regels toepassen bij vennootschappen met verlengde of verkorte boekjaren?
 • Heeft elke vennootschap recht op het tarief van 25% (of 20%)
 • Hoe zit het nu met de investeringsaftrek?
 • Hoe zit het met de nieuwe regels aangaande de aftrekbaarheid van auto’s?
 • Daarnaast komen ook nog volgende onderwerpen aan bod:
  • Investeringen versus de afschrijvingen
  • Vooruitbetaalde kosten
  • Tax Shelter voor audiovisuele werken en audiowerken
  • Verhoogde kostenaftrek laadstations
  • Waardeverminderingen handelsvorderingen
  • Voorzieningen voor risico’s en kosten
  • Gespreide taxatie
  • Marktrente rekening-couranten
  • VVPRbis
  • Vrijstelling sociaal passief

 
Kortom, een praktisch en duidelijk overzicht vanuit de praktijk!


Studio: 10/02/2023

 • E-Atelier
Series

E-Atelier (D231028)

Prijs: 248 EUR