Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

Btw en handel met of in andere lidstaten: waar moet ik op letten en wanneer heb ik een btw-nummer nodig in een andere lidstaat? Rob Van den Plas - 3.5 uren - ITAA attest

Beschrijving

Toepasselijke regels en knelpunten bij intracommunautair goederen- en dienstenverkeer
Ondernemingen die goederen produceren, verhandelen of tussenkomen bij de aan- en verkoop van goederen moeten niet alleen rekening houden met de complexe btw-regels die van toepassing zijn in eigen land maar ook in de landen waar verkopers en kopers gevestigd zijn en waar de goederen zich bevinden.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden analyseren wij de aandachtspunten en de regels die van toepassing zijn in de EU.
Voor diensten is een andere maar even complexe btw-regeling in acht te nemen.

Btw-doolhof van intracommunautaire goederentransacties.
Op basis van praktijkvoorbeelden en cases krijgt u concrete oplossingen voor een correcte facturatie, de juiste opname in uw btw-aangifte, uw intracommunautaire listing enz.

Veel voorkomende vragen bij intracommunautaire diensten.
Nog steeds heerst er veel onduidelijkheid over een aantal regels in verband met dienstprestaties, wat tot discussie kan leiden.

Aandachtpunten activiteiten in andere lidstaten
Vaak wordt uit het oog verloren dat elk EU land zijn eigen btw-regels heeft inzake btw registratie en verlegging van heffing.  

 
Studio: 13/02/2023
  • E-Atelier
Series

E-Atelier (D231018)

Prijs: 165 EUR