Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

De innovatieaftrek, fiscaal aantrekkelijk instrument ! Maxime Vandemaele & Robrecht Schoonjans - 2 uren - ITAA attest

Beschrijving

Hoe innovatieaftrek toepassen in de praktijk?
De bedoeling van de innovatieaftrek is vermijden dat bedrijfswinsten uit intellectuele eigendom verdwijnen of kunstmatig worden verplaatst met het oog op fiscale optimalisatie.

 • Wat zijn de verplichtingen om van die de nieuwe aftrek te genieten?
 • Op welke inkomsten is de nieuwe aftrek van toepassing?
 • Wordt de innovatieaftrek berekend op de bruto- of netto-inkomsten?
 • Wanneer is het mogelijk een deel van de winst vrij te stellen?
 • Wanneer is er sprake van een tijdelijke vrijstelling? Op welk ogenblik wordt de vrijstelling definitief?
 • Hoeveel bedraagt het percentage van de aftrek?
 • Hoe wordt het innovatie-inkomen berekend? Zijn hier vaste berekeningsmethodes voor?
 • Wat met ontvangen schadevergoedingen wegens schending van het intellectuele eigendomsrecht?
 • Wat met de bedragen verkregen bij de vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht?
 • Kunt u de niet-gebruikte aftrek overdragen naar een volgend jaar?
 • Kunt u innovatie-aftrek combineren met de investeringsaftrek voor hetzelfde intellectueel eigendomsrecht?
 • Wat is de zogenaamde Nexus-breuk en hoe wordt deze berekend? Wat zijn de implicaties van deze toevoeging?
 
Datum opname: 02/02/2023
 • E-Atelier
Series

E-Atelier (D221245)

Prijs: 129 EUR