Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

Fiscaal gunstig bijverdienen: verenigings- en vrijwilligerswerk, deeleconomie, flexi-job, ‘goedkope’ en onbelaste overuren … De oplossing voor de hoge energierekening: onbelast of laagbelast bijverdienen in 2023? Pieter Debbaut - 2 uren

Beschrijving

Wat is de huidige (para)fiscale regeling voor verenigingswerk en inkomsten uit de deeleconomie? Hoe worden de inkomsten belast uit de verhuur via AirBnB of de taxidiensten via Uber? Genieten de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers ook nog van een fiscaal gunstregime? 
Ook via het systeem van flexijobs kunnen gepensioneerden en werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen. In de blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming, afgelopen zomer gepubliceerd door de minister van Financiën, wordt het fiscaal regime van de flexi-jobs grondig ingeperkt. In de federale begroting voor 2023-2024 daarentegen wordt een uitbreiding van het toepassingsgebied voorzien.

Een stand van zaken:

 • Overuren presteren levert een hoger inkomen op, maar ook de belasting stijgt navenant.
 • Welke overuren genieten een gunstiger fiscaal regime
 • Sinds 2019 is een hogere kostenvergoeding mogelijk voor bepaalde vrijwilligers.
 • Welke vrijwilligers komen hiervoor in aanmerking?
  • Wat als de vrijwilligersvergoeding het toegelaten maximum jaarbedrag overschrijdt?
  • Kan ik voor mijn werkgever ook (onbelast) vrijwilligerswerk verrichten?
 • Inkomsten uit de deeleconomie
 • Flexijobs


Op al deze vragen krijgt u tijdens dit seminar een duidelijk antwoord.Studio: 01/02/2023

 • E-Atelier
Series

E-Atelier (D231026)

Prijs: 129 EUR