No data was found

Verhuur onroerend goed met btw, onroerende lease, vestiging zakelijke rechten of btw-eenheid: wat is de beste keuze voor uw bedrijfsgebouwen?

Beschrijving

U hoort vaak het advies om uw bedrijfsgebouwen af te zonderen in een patrimoniumvennootschap? De (passieve) verhuur van een onroerend goed vanuit de patrimoniumvennootschap aan de exploitatievennootschap is echter vrijgesteld van btw. Hierdoor verliest u recht op aftrek van btw op de kosten die verband houden met dit onroerend goed en wordt u mogelijks geconfronteerd met een negatieve herziening.

In dit seminarie overlopen we met u mogelijke oplossingen:
 

 • een verhuur met optionele btw-heffing voor opslagruimten en andere gebouwen (o.a. voor welke gebouwen kan verhuur met btw worden toegepast?  Hoe zit het met de uitbreiding van de herzieningstermijn? Hoe moet deze concreet berekend worden? …)
 • de vestiging van zakelijke rechten (onder welke voorwaarden kunnen zakelijke rechten met btw gevestigd worden? Is er een minimum maatstaf van heffing voor dit zakelijk recht? ...)
 • een actieve terbeschikkingstelling (wat zijn de voorwaarden? Praktische voorbeelden?)
 • een onroerende financieringshuur (wat zijn de voorwaarden? Hoe moet dit geformaliseerd worden?...)
 • de oprichting van een BTW-eenheid (wat zijn de voorwaarden voor oprichting? Moeten sommige entiteiten toetreden? ...

We bekijken per oplossing de voorwaarden, de pro’s ,de contra’s en de btw-gevolgen.

Spreker(s)

Karen Truyers
Karen
Karen Truyers heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van btw-advisering en btw-compliance voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen met internationale activiteiten. Karen startte haar loopbaan bij KPMG en zette die daarna verder bij Deloitte. Karen spreekt regelmatig over diverse onderwerpen en doceert btw aan de UCLL.

Series

Digitaal

Prijs: 159 EUR
 • BTW
 • Vennootschapsbelasting
 • Accountant
 • Finance professional
 • Senior
 • Live Atelier